Romanian Corrected Cornilescu Version

999/1189

Ioan 2

1 A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo.

2 Și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii Lui.

3 Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.”

4 Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.”

5 Mama Lui a zis slugilor: „Să faceți orice vă va zice.”

6 Și acolo erau șase vase de piatră, puse după obiceiul de curățare al iudeilor; și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre.

7 Isus le-a zis: „Umpleți vasele acestea cu apă.” Și le-au umplut până sus.

8 „Scoateți acum”, le-a zis El, „și aduceți nunului.” Și i-au adus:

9 Nunul, după ce a gustat apa făcută vin – el nu știa de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, știau) – a chemat pe mire

10 și i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; și, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun; dar tu ai ținut vinul cel bun până acum.”

11 Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Și-a arătat slava Sa, și ucenicii Lui au crezut în El.

12 După aceea S-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii Lui; și acolo n-au rămas multe zile.

13 Paștile iudeilor era aproape; și Isus S-a suit la Ierusalim.

14 În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei, și pe schimbătorii de bani șezând jos.

15 A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din Templu, împreună cu oile și boii; a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele.

16 Și a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicați acestea de aici și nu faceți din Casa Tatălui Meu o casă de negustorie.”

17 Ucenicii Lui și-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru Casa Ta Mă mănâncă pe Mine.”

18 Iudeii au luat cuvântul și I-au zis: „Prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri?”

19 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricați templul acesta, și în trei zile îl voi ridica.”

20 Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci și șase de ani, ca să se zidească Templul acesta, și Tu îl vei ridica în trei zile?”

21 Dar El le vorbea despre templul trupului Său.

22 Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii Lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus.

23 Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paștilor, mulți au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea.

24 Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți.

25 Și n-avea trebuință să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om.