Romanian Corrected Cornilescu Version

958/1189

Marcu

Marcu 1

1 Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

2 După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îți va pregăti calea…

3 glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările”,

4 a venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor.

5 Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el; și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan.

6 Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică.

7 Ioan propovăduia și zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălțămintei.

8 Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”

9 În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan.

10 Și îndată, când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel.

11 Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.”

12 Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustiu,

13 unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice, și-I slujeau îngerii.

14 După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.

15 El zicea: „S-a împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.”

16 Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari.

17 Isus le-a zis: „Veniți după Mine, și vă voi face pescari de oameni.”

18 Îndată, ei și-au lăsat mrejele și au mers după El.

19 A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care, și ei, erau într-o corabie și își dregeau mrejele.

20 Îndată i-a chemat; și ei au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după El.

21 S-au dus la Capernaum. Și, în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod.

22 Oamenii erau uimiți de învățătura Lui; căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii.

23 În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige:

24 „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești: ești Sfântul lui Dumnezeu!”

25 Isus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși afară din omul acesta!”

26 Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare.

27 Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: „Ce este aceasta? O învățătură nouă! El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate, și ele Îl ascultă!”

28 Și îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.

29 După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei.

30 Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri; și îndată au vorbit lui Isus despre ea.

31 El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus, și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească.

32 Seara, după asfințitul soarelui, au adus la El pe toți bolnavii și îndrăciții.

33 Și toată cetatea era adunată la ușă.

34 El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoșteau.

35 A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo.

36 Simon și ceilalți care erau cu El s-au dus să-L caute;

37 și, când L-au găsit, I-au zis: „Toți Te caută.”

38 El le-a răspuns: „Haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo; căci pentru aceasta am ieșit.”

39 Și S-a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galileea; și scotea dracii.

40 A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga și-I zicea: „Dacă vrei, poți să mă cureți.”

41 Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: „Da, voiesc, fii curățat!”

42 Îndată l-a lăsat lepra, și s-a curățat.

43 Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numaidecât

44 și i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățarea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.”

45 Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Isus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate; ci stătea afară, în locuri pustii, și veneau la El din toate părțile.