Romanian Corrected Cornilescu Version

936/1189

Matei 7

1 Nu judecați, ca să nu fiți judecați.

2 Căci cu ce judecată judecați veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați vi se va măsura.

3 De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?

4 Sau, cum poți zice fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău”, și, când colo, tu ai o bârnă în al tău?…

5 Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău.

6 Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă.

7 Cereți, și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți, și vi se va deschide.

8 Căci oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate i se deschide.

9 Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?

10 Sau, dacă-i cere un pește, să-i dea un șarpe?

11 Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce I le cer!

12 Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea și Prorocii.

13 Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea.

14 Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află.

15 Păziți-vă de prorocii mincinoși! Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori.

16 Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?

17 Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.

18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.

19 Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc.

20 Așa că, după roadele lor îi veți cunoaște.

21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

22 Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”

23 Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.”

24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă.

25 A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.

26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip.

27 A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea; ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare.”

28 După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui;

29 căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.