Romanian Corrected Cornilescu Version

884/1189

Amos 5

1 Ascultați cuvântul acesta, cântecul acesta de jale pe care-l fac pentru voi, casa lui Israel!

2 „A căzut, și nu se va mai scula, fecioara lui Israel, stă trântită la pământ, și nimeni n-o ridică.”

3 Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Cetatea care scotea la luptă o mie de oameni nu va rămâne decât cu o sută, și cea care scotea o sută de oameni nu va mai rămâne decât cu zece din casa lui Israel.”

4 Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel: „Căutați-Mă, și veți trăi!

5 Nu căutați Betelul, nu vă duceți la Ghilgal și nu treceți la Beer-Șeba. Căci Ghilgalul va fi dus în robie, și Betelul va fi nimicit.

6 Căutați pe Domnul, și veți trăi! Temeți-vă, ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif, și focul acesta s-o mistuie, fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă,

7 voi care prefaceți dreptul în pelin și călcați dreptatea în picioare!”

8 El a făcut Cloșca cu pui și Orionul, El preface întunericul în zori, iar ziua în noapte neagră; El cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului: Domnul este numele Lui.

9 El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, așa că nimicirea vine peste cetățui.

10 Ei urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetății și le este scârbă de cel ce vorbește din inimă.

11 De aceea, pentru că pe sărac îl călcați în picioare și luați daruri de grâu de la el, măcar că ați zidit case de piatră cioplită, nu le veți locui; măcar că ați sădit vii foarte bune, nu veți bea din vinul lor!

12 „Căci Eu știu că nelegiuirile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr: asupriți pe cel drept, luați mită și călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor.”

13 De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă; căci sunt vremuri rele.

14 Căutați binele, și nu răul, ca să trăiți, și ca astfel, Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi!

15 Urâți răul, și iubiți binele, faceți să domnească dreptatea la poarta cetății; și poate că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de rămășițele lui Iosif.

16 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Cel Atotputernic: „În toate piețele se vor boci și pe toate ulițele vor zice: „Vai! Vai!” Vor chema pe plugar la jale și la bocire pe cei ce fac jelanii pentru morți.

17 În toate viile va fi bocet, când voi trece prin mijlocul tău, zice Domnul.

18 Vai de cei ce doresc „ziua Domnului”! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric, și nu lumină.

19 Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care-l întâlnește un urs și care, când ajunge acasă, își reazemă mâna pe zid, și-l mușcă un șarpe!

20 Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire?

21 Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare!

22 Când Îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele; și vițeii îngrășați pe care-i aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu Mă uit la ei.

23 Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul lăutelor tale!

24 Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, și neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată!

25 Mi-ați adus voi jertfe și daruri de mâncare în timpul celor patruzeci de ani din pustiu, casa lui Israel?…

26 Veți ridica, dar, pe Sacut, împăratul vostru, și pe Caivan, chipurile voastre idolești, steaua dumnezeului vostru pe care vi l-ați făcut,

27 și vă voi duce în robie dincolo de Damasc, zice Domnul al cărui nume este Dumnezeul oștirilor!”