Romanian Corrected Cornilescu Version

868/1189

Osea 6

1 „Veniți să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.

2 El ne va da iarăși viața în două zile; a treia zi ne va scula, și vom trăi înaintea Lui.

3 Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El Se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul!” –

4 „Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând.

5 De aceea îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii Mele, și judecățile Mele vor străluci ca lumina!

6 Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot!

7 Dar ei au călcat legământul, ca oricare om de rând; și nu Mi-au fost credincioși atunci.

8 Galaadul este o cetate de nelegiuiți, plină de urme de sânge!

9 Ceata preoților este ca o ceată de tâlhari care stă la pândă, săvârșind omoruri pe drumul Sihemului; da, se dedau la mișelii.

10 În casa lui Israel am văzut lucruri grozave: acolo Efraim curvește, Israel se spurcă.

11 Și ție, Iudo, îți este pregătit un seceriș, când voi aduce înapoi pe robii de război ai poporului Meu!