Romanian Corrected Cornilescu Version

656/1189

Proverbe 28

1 Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. –

2 Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuie. –

3 Un om sărac care apasă pe cei obijduiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. –

4 Cei ce părăsesc Legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc Legea se mânie pe el. –

5 Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. –

6 Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui, decât bogatul care umblă pe căi sucite. –

7 Cel ce păzește Legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. –

8 Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă le strânge pentru cel ce are milă de săraci. –

9 Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. –

10 Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. –

11 Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. –

12 Când biruie cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. –

13 Cine își ascunde fărădelegile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. –

14 Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce-și împietrește inima cade în nenorocire. –

15 Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. –

16 Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. –

17 Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă: nimeni să nu-l oprească. –

18 Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. –

19 Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. –

20 Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. –

21 Nu este bine să cauți la fața oamenilor; chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. –

22 Un om pizmaș se grăbește să se îmbogățească, și nu știe că lipsa va veni peste el. –

23 Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă, decât cel cu limba lingușitoare. –

24 Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. –

25 Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. –

26 Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. –

27 Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. –

28 Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pier ei, cei buni se înmulțesc. –