Romanian Corrected Cornilescu Version

640/1189

Proverbe 12

1 Cine iubește certarea, iubește știința; dar cine urăște mustrarea este prost. –

2 Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate.

3 Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. –

4 O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face rușine este ca putregaiul în oasele lui. –

5 Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. –

6 Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. –

7 Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare!

8 Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. –

9 Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. –

10 Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.

11 Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. –

12 Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. –

13 În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. –

14 Prin rodul gurii te saturi de bunătăți, și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. –

15 Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. –

16 Nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. –

17 Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. –

18 Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. –

19 Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. –

20 Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. –

21 Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. –

22 Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr Îi sunt plăcuți. –

23 Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. –

24 Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. –

25 Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. –

26 Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. –

27 Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. –

28 Pe cărarea neprihănirii este viața, și pe drumul însemnat de ea nu este moarte. –