Romanian Corrected Cornilescu Version

638/1189

Proverbe 10

1 Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.

2 Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte.

3 Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi.

4 Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește.

5 Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine.

6 Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie.

7 Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. –

8 Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. –

9 Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. –

10 Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. –

11 Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. –

12 Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. –

13 Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. –

14 Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. –

15 Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. –

16 Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. –

17 Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții; dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. –

18 Cine ascunde ura, are buze mincinoase, și cine răspândește bârfele este un nebun. –

19 Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele, este un om chibzuit. –

20 Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puțin lucru. –

21 Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. –

22 Binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. –

23 Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. –

24 Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. –

25 Cum trece vârtejul, așa piere cel rău; dar cel neprihănit are temelii veșnice. –

26 Cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. –

27 Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. –

28 Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. –

29 Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. –

30 Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. –

31 Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. –

32 Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.