Romanian Corrected Cornilescu Version

631/1189

Proverbe 3

1 Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele!

2 Căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și-ți vor aduce multă pace.

3 Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale.

4 Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta!

6 Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările.

7 Nu te socoti singur înțelept; teme-te de Domnul și abate-te de la rău!

8 Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale.

9 Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău:

10 căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug, și teascurile tale vor geme de must.

11 Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui.

12 Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care-l iubește!

13 Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere!

14 Căci câștigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul;

15 ea este mai de preț decât mărgăritarele, și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.

16 În dreapta ei este o viață lungă; în stânga ei, bogăție și slavă.

17 Căile ei sunt niște căi plăcute, și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice.

18 Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă, și cei ce o au sunt fericiți.

19 Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul, și prin pricepere a întărit El cerurile;

20 prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roua.

21 Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi: păstrează înțelepciunea și chibzuința!

22 Căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău.

23 Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, și piciorul nu ți se va poticni.

24 Când te vei culca, vei fi fără teamă, și când vei dormi, somnul îți va fi dulce.

25 Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi;

26 căci Domnul va fi nădejdea ta, și El îți va păzi piciorul de cădere.

27 Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poți s-o faci.

28 Nu zice aproapelui tău: „Du-te și vino iarăși; îți voi da mâine!” când ai de unde să dai.

29 Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuiește liniștit lângă tine.

30 Nu te certa fără pricină cu cineva, când nu ți-a făcut niciun rău.

31 Nu pizmui pe omul asupritor și nu alege niciuna din căile lui!

32 Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană.

33 Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvântă.

34 Când are a face cu cei batjocoritori, Își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har.

35 Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea.