Romanian Corrected Cornilescu Version

626/1189

Psalm 148

1 Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte!

2 Lăudați-L, toți îngerii Lui! Lăudați-L, toate oștirile Lui!

3 Lăudați-L, soare și lună, lăudați-L, toate stelele luminoase!

4 Lăudați-L, cerurile cerurilor, și voi, ape, care sunteți mai presus de ceruri!

5 Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit, și au fost făcute,

6 le-a întărit pe veci de veci; le-a dat legi și nu le va călca.

7 Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate;

8 foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice, care împliniți poruncile Lui,

9 munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți,

10 fiare și vite toate, târâtoare și păsări înaripate,

11 împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului,

12 tineri și tinere, bătrâni și copii!

13 Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălțat: măreția Lui este mai presus de pământ și de ceruri.

14 El a înălțat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!