Romanian Corrected Cornilescu Version

624/1189

Psalm 146

1 Lăudați pe Domnul! Laudă, suflete, pe Domnul!

2 Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.

3 Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.

4 Suflarea lor trece, se întorc în pământ, și în aceeași zi le pier și planurile lor.

5 Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-și pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!

6 El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci.

7 El face dreptate celor asupriți; dă pâine celor flămânzi: Domnul izbăvește pe prinșii de război;

8 Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiați; Domnul iubește pe cei neprihăniți.

9 Domnul ocrotește pe cei străini, sprijină pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.

10 Domnul împărățește în veci; Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac! Lăudați pe Domnul!