Romanian Corrected Cornilescu Version

590/1189

Psalm 112

1 Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!

2 Sămânța lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.

3 El are în casă bogăție și belșug, și neprihănirea lui dăinuie în veci.

4 Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător și drept.

5 Ce bine-i merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate!

6 Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ține în veci.

7 El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.

8 Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui.

9 El este darnic, dă celor lipsiți; milostenia lui ține în veci; capul i se înalță cu slavă.

10 Cel rău vede lucrul acesta și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite.