Romanian Corrected Cornilescu Version

558/1189

Psalm 80

1 (Către mai marele cântăreților. De cântat ca și „Crinii mărturiei”. Un psalm al lui Asaf.) Ia aminte, păstorul lui Israel, Tu care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă! Arată-Te în strălucirea Ta, Tu care șezi pe heruvimi!

2 Trezește-Ți puterea, înaintea lui Efraim, Beniamin și Manase, și vino în ajutorul nostru!

3 Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească fața Ta, și vom fi scăpați!

4 Doamne Dumnezeul oștirilor, până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?

5 Îi hrănești cu o pâine de lacrimi și-i adăpi cu lacrimi din plin.

6 Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noștri, și vrăjmașii noștri râd de noi între ei.

7 Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor! Fă să strălucească fața Ta, și vom fi scăpați!

8 Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri și ai sădit-o.

9 Ai făcut loc înaintea ei, și ea a dat rădăcini și a umplut țara.

10 Munții erau acoperiți de umbra ei, și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu.

11 Își întindea mlădițele până la mare, și lăstarii până la Râu.

12 Pentru ce i-ai rupt gardul acum, de-o jefuiesc toți trecătorii?

13 O râmă mistrețul din pădure și o mănâncă fiarele câmpului.

14 Dumnezeul oștirilor, întoarce-Te iarăși! Privește din cer și vezi! Cercetează via aceasta!

15 Ocrotește ce a sădit dreapta Ta și pe fiul pe care Ți l-ai ales!…

16 Ea este arsă de foc, este tăiată! De mustrarea feței Tale, ei pier!

17 Mâna Ta să fie peste omul dreptei Tale, peste fiul omului pe care Ți l-ai ales!

18 Și atunci nu ne vom mai depărta de Tine. Înviorează-ne iarăși, și vom chema Numele Tău.

19 Doamne Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși! Fă să strălucească fața Ta, și vom fi scăpați!