Romanian Corrected Cornilescu Version

554/1189

Psalm 76

1 (Către mai marele cântăreților. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm al lui Asaf. O cântare.) Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este Numele Lui în Israel.

2 Cortul Lui este în Salem, și Locuința Lui în Sion;

3 acolo a sfărâmat El săgețile, scutul, sabia și armele de război. – (Oprire)

4 Tu ești mai măreț, mai puternic decât munții răpitorilor.

5 Despuiați au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi; n-au putut să se apere, toți acei oameni viteji.

6 La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit și călăreți și cai.

7 Cât de înfricoșat ești Tu! Cine poate să-Ți stea împotrivă când Îți izbucnește mânia?

8 Ai rostit hotărârea de la înălțimea cerurilor; pământul s-a îngrozit și a tăcut,

9 când S-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate și să scape pe toți nenorociții de pe pământ. – (Oprire)

10 Omul Te laudă chiar și în mânia lui, când Te îmbraci cu toată urgia Ta.

11 Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le! Toți cei ce-L înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat.

12 El frânge mândria domnitorilor, El este înfricoșat pentru împărații pământului.