Romanian Corrected Cornilescu Version

526/1189

Psalm 48

1 (O cântare. Un psalm al fiilor lui Core.) Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel sfânt.

2 Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului; în partea de miazănoapte este cetatea Marelui Împărat.

3 Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare.

4 Căci iată că împărații se adunaseră: doar au trecut împreună,

5 au privit-o, au înlemnit, s-au temut și au luat-o la fugă.

6 I-a apucat un tremur acolo, ca durerea unei femei la facere.

7 Au fost izgoniți de parcă ar fi fost luați de vântul de răsărit care sfărâmă corăbiile din Tarsis.

8 Întocmai cum auzisem spunându-se, așa am văzut în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o va face să dăinuie pe vecie. – (Oprire)

9 Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul Templului Tău!

10 Ca și Numele Tău, Dumnezeule, și lauda Ta răsună până la marginile pământului; dreapta Ta este plină de îndurare.

11 Se bucură muntele Sionului și se înveselesc fiicele lui Iuda de judecățile Tale.

12 Străbateți Sionul și ocoliți-l, numărați-i turnurile,

13 priviți-i întăritura și cercetați-i palatele, ca să povestiți celor ce vor veni după ei.

14 Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte.