Romanian Corrected Cornilescu Version

511/1189

Psalm 33

1 Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă.

2 Lăudați pe Domnul cu harpa, lăudați-L cu lăuta cu zece corzi.

3 Cântați-I o cântare nouă! Faceți să răsune corzile și glasurile voastre!

4 Căci cuvântul Domnului este adevărat, și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie.

5 El iubește dreptatea și neprihănirea; bunătatea Domnului umple pământul.

6 Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui.

7 El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări.

8 Tot pământul să se teamă de Domnul! Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!

9 Căci El zice și se face; poruncește, și ce poruncește ia ființă.

10 Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor.

11 Dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie, și planurile inimii Lui, din neam în neam.

12 Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Și-l alege El de moștenire!

13 Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor.

14 Din locașul locuinței Lui, El privește pe toți locuitorii pământului.

15 El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor.

16 Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz;

17 calul nu poate da chezășia biruinței, și toată vlaga lui nu dă izbăvirea.

18 Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,

19 ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei.

20 Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul; El este ajutorul și scutul nostru.

21 Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.

22 Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la Tine!