Romanian Corrected Cornilescu Version

448/1189

Iov 12

1 Iov a luat cuvântul și a zis:

2 „S-ar putea zice, în adevăr, că neamul omenesc sunteți voi și că odată cu voi va muri și înțelepciunea!

3 Am și eu minte ca voi, nu sunt mai prejos decât voi. Și cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi?

4 Eu sunt de batjocura prietenilor mei, când cer ajutorul lui Dumnezeu: dreptul, nevinovatul, de batjocură!

5 Dispreț în nenorocire! – iată zicerea celor fericiți: dă brânci cui alunecă cu piciorul!

6 Jefuitorilor li se lasă corturile în pace, celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că dumnezeul lor este în pumn.

7 Întreabă dobitoacele, și te vor învăța, păsările cerului, și îți vor spune;

8 vorbește pământului, și te va învăța; și peștii mării îți vor povesti.

9 Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?

10 El ține în mână sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc.

11 Nu deosebește urechea cuvintele, cum gustă cerul gurii mâncărurile?

12 La bătrâni se găsește înțelepciunea, și într-o viață lungă e priceperea.

13 La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea; sfatul și priceperea ale Lui sunt.

14 Ce dărâmă El, nu va fi zidit din nou; pe cine-l închide El, nimeni nu-l va scăpa.

15 El oprește apele și totul se usucă; El le dă drumul, și pustiesc pământul.

16 El are puterea și înțelepciunea; El stăpânește pe cel ce se rătăcește sau rătăcește pe alții.

17 El ia robi pe sfetnici și tulbură mintea judecătorilor.

18 El dezleagă legătura împăraților și le pune o frânghie în jurul coapselor.

19 El ia robi pe preoți; El răstoarnă pe cei puternici.

20 El taie vorba celor meșteri la vorbă; El ia mintea celor bătrâni.

21 El varsă disprețul asupra celor mari; El dezleagă brâul celor tari.

22 El descoperă ce este ascuns în întuneric, El aduce la lumină umbra morții.

23 El face pe neamuri să crească și El le nimicește; El le întinde până departe și El le aduce înapoi în hotarele lor.

24 El ia mintea căpeteniilor poporului, El îi face să rătăcească în pustiuri fără drum,

25 unde bâjbâie prin întuneric și nu văd deslușit; El îi face să se clatine ca niște oameni beți.