Romanian Corrected Cornilescu Version

394/1189

2Cronici 27

1 Iotam avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fata lui Țadoc.

2 El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, Ozia. Numai că n-a intrat în Templul Domnului. Totuși poporul se strica mereu.

3 Iotam a zidit poarta de sus a Casei Domnului și a făcut multe clădiri pe zidurile de pe deal.

4 A zidit cetăți pe muntele lui Iuda și cetățui și turnuri în dumbrăvi.

5 A fost în război cu împăratul fiilor lui Amon și i-a biruit. Fiii lui Amon i-au dat în anul acela o sută de talanți de argint, zece mii de cori de grâu și zece mii de orz; și i-au plătit tot atât pe anul al doilea și al treilea.

6 Iotam a ajuns puternic, pentru că și-a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său.

7 Celelalte fapte ale lui Iotam, toate războaiele lui și tot ce a făcut el, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda.

8 El avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim.

9 Iotam a adormit cu părinții săi, și l-au îngropat în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ahaz.