Iesu Akaora.

1/31

Iesu Akaora.

TE AU PENE.

PENE. 1—TE ANAU ANGA O IESU.

Ko Nazareta ïa oire, i tu i ropu i te au maunga o Galilea, e tei taua oire meangiti ra, te kainga o Iosepha ma Maria. Ko raua oki tei kiteia i muri mai e ko nga metua kopapa tangata ïa o Iesu i teia nei ao. IA 7.1

Ko taua Iosepha nei, no roto tika mai aia i te kopu tangata o Davida, e kia tae ake ra ki te tuatau i aere ei te tuatua a te ariki e tata te ingoa o te au tangata i te enua e ope rava, aere katoa atu ra oki a Iosepha ki Betelehema, ki te oire o Davida, kia tata katoaia tona ingoa. IA 7.2

E ara mamao e te roiroi oki i te aere, i te mea, kare ta ratou tu aere i aite ki ta tatou nei. I aru katoa a Maria i tana tane ia Iosepha i tona aereanga, e kua paruparu rava ake ra aia i te roiroi i te kakeanga i te maunga e tae atu ei ki Betelehema. IA 7.3

Kua anoano maata rava iora aia ki tetai ngai tau ei akaāngaroi anga nona! Kare ra o raua ngai i rauka i te mea kua kï rava te au are tapaeanga i te tangata tere mai kia tata katoaia oki to ratou au ingoa. Ko te aronga nunui ma te aronga apinga maata ra, ko tei aruaru tikaia ïa kia meitaki to ratou au ngai, ko teia nga tangata apinga kore nei, kua tapae atu ra ki roto i te are puakatoro ra noo ei, ki reira akaāngaroi ei. IA 7.4

Kare oki a Iosepha ma Maria i te puke tangata i tu i te apinga maata o teia nei ao, e iti ua ïa ia raua, i maata ra to raua i te aroa o te Atua, e kua apinga maataia raua ki reira, i te mea, ko te ngakau au maru e te pekapeka kore ta te reira i apai mai kia raua. E puke tamariki raua na te Ariki o te Rangi, ko te ka omai nei kia raua i te akarangatira anga maata. IA 7.5

Kua akara ma te tiaki te au angela ia raua i to raua i to raua aereanga ki Betelehema. E kia tae ake ra ki te po, kia aere atu ra raua ki te akaāngaroi, kare raua i akaruke ua ïa e ko raua anake. Tei reira katoa oki etai au angela. IA 8.1

Ki roto i reira, i teia are puakatoro nei, kua anau mai ra a Iesu Akaora, e kua tukuia atura ki roto i te ngai angai anga puakatoro. T a k o t o akera ki roto i te reira ngai taakaaka te Tama a te Ariki Teitei o te Rangi,—i kí ake nei oki to te rangi i Tona ra kakā. IA 8.2

I mua’oo i Tona aereanga mai ki teia nei ao, ko Iesu te Rangatira tutara i te au nuku angela o te Rangi. Kua akapaapaa nunui akera te au angela teitei i Tona kakā i te anga ïa anga i te ao ra. Kua puroku akera ratou i to ratou au mata i mua i Tona aroaro i Tona nooanga mai i runga i te terono. Kua titiri iora ratou i to ratou au korona ki raro i ‘Ona vaevae, e kua imene nunui iora i Tona kakā, i to ratou kite anga i Tona maata. IA 8.3

E mea anoano maata na teia Tangata kakā te tangata ara e te matiroeroe, e kua rave mai ra Aia i te tu o te tavini, kia rave ei Aia i to tatou mamae, e kia mate ei Aia kia ora tatou nei. IA 9.1

Ka rauka ua rai ia Iesu te noo ki te pae o Tona ra Metua, ma te pare mai i te pare korona, e te aao i te kakau ariki ra. Ka rauka katoa Iaia te aere ki te au kainga manea aite kore i te au ao topa kore ra i te ara, kia akapaapaa nunuiia mai Aia i reira. Kare ra, i te mea, e ao topa ki te vaarua o te ara, te vai ra, e ei akaora te aere ki reira. IA 9.2

No tatou nei, kua tuku ke atu a Iesu i te au manea ma te au apinga o te rangi ra, e kua rave maira i te tu puta ua o teianei ao ki runga Iaia. Kua akaruke atura Aia i Tona taoonga teitei, e kua akaruke katoa atura i te au nuku angela .i anoano maata ra Iaia. Ko te akapaapaa nunui ma te akaperepere a to te rangi katoatoa Iaia, kua akaruke ake ra Aia, e kua rave mai ra Aia i te takinga-kino a te aronga kino ra. No Tona anoano maata kia tatou i āriki ei Aia i te ora anga mamae ki teianei ao, e i te mate akama katoa ra. IA 9.3

Kua rave a Iesu i teianei au mea ei kite no tatou i te maata i to te Atua inangaro kia tatou. Kua noo katoa maira Aia ki teia nei ao ki te apii i te tu e rauka’i ia tatou te akakakā ia Iehova i roto i te akamoraro ki Tona ra anoano. Kua rave katoa Aia, ei aruanga na tatou i Tona tu, e i te aruanga e tae atu ei ki te openga ra, kia noo kapiti ma Ïa katoa i Tona kainga i te ao ra. IA 9.4

Kare te au taunga ma te au tutara i roto i te NgatiIuda i akonokono no to Iesu taeanga mai. Kua kite ratou e kua vaitata rava te Akaora i te tae mai, kua manako ra ratou e ka aere mai Aia i te taoonga ariki teitei ra, e ka taoi mai Aia i te au mea ei akapuapinga e ei akamaata ia ratou. E aronga tu ngakau parau to ratou, kare atu ra ratou i manako e ka aere mai te Mesia i roto i te tu kopapa tamariki ua ma te paruparu. IA 9.5

E kia anau akera a Iesu, kare atura te Atua i akakite kia ratou. I akakiteia ra e te Atua ki tetai au tiaki anana mamoe, i aaere oki ta ratou au anana na runga i te au maunga i vaitata mai ki Betelehema. E aronga tangata meitaki ratou, e kia tiaki aere akera ratou i ta ratou au anana mamoe i te po, kua tuatua atu e kua tuatua mai ratou ratou uaorai i te Akaora i karangaia nei e ka tae mai, e kua pure iora ratou ma te pure mamate kia aere tika mai Aia, e i ta ratou pati maro kua akaunga maira te Atua i nga karere mei te terono o Tona uaorai marama, kia apii ia ratou. IA 10.1

“E, ina, kua tu mai ra tetai angela a te Atu ki vaitata’o ia ratou, kua kako rava iora ratou i te marama i te kakā o te Atu: e maata rava ake ra to ratou mataku. Kua tuatua mai ra te angela kia ratou, Eiaa e mataku ; ina oki, e tuatua meitaki taku e taoi mai kia kotou na, ka riro ïa ei rekareka maata no te tangata ravarai. I nakonei oki i anau ei te Ora no kotou i te oire o Davida, koia oki te Mesia ra ko te Atu. IA 10.2

“E teia ta kotou akairo; e kite kotou i taua tamaiti ra i te vai ua anga ki roto i te are puakatoro, kua vaî ia ki te kakau. E i reira ra, i kapitiia maira taua angela ra e tetai urupu maata no te rangi, i te akameitaki anga i te Atua, e te na ko anga e, Kia akakakāia te Atua i runga i te rangi teitei, e ei au to to teia nei ao, e kia kite aroaia mai te tangata nei. IA 11.1

“E kia oki atura taua au angela ra ki runga i te rangi kia vaio atu i taua au tiaki mamoe ra, kua tuatua iora ratou tetai ki tetai, E taki aere tatou ki Betelehema, e akara i taua mea ra, i ta te Atua i akakite mai kia tatou nei. IA 11.2

“Aere viviki atu ra ratou, e kite atura ia Maria raua ko Iosepha, e te tamaiti i te vai ua anga ki roto i te are puakatoro. E kite atura ratou, akakite atura i te tuatua no taua tamaiti ra i tuatuaia mai kia ratou ra. IA 11.3

“E te aronga i akarongo ra, umere anake atura i te au mea ta te au tiaki mamoe i akakite atu kia ratou ra. Kareka a Maria tavaitai iora i taua au tuatua ra, e akaeatu akera i roto i tona ngakau.” 1 IA 11.4