Search for: Jehow*

61 Świadectwa dla zboru VIII, p. 307.2 (Ellen Gould White)

… stóp Jehowy. Tak więc dzisiaj mamy rozważać postępowanie Boga z narodami ziemi. Mamy widzieć w historii wypełnienie proroctwa …

63 Życie i działanie Ellen G. White, p. 102.3 (Ellen Gould White)

… ust Jehowy, które przeszły przez ziemię jak huk największego grzmotu. To była nadzwyczajna uroczysta chwila. A na końcu każdego zdania …

64 Życie i działanie Ellen G. White, p. 269.1 (Ellen Gould White)

Jehowy, ukażę im oczyszczające źródła gdzie mogą obmyć każdą plamę grzechu.”

66 Życie i działanie Ellen G. White, p. 414.2 (Ellen Gould White)

… autorytet Jehowy i wiążące wymogi Jego prawa. Podkreślała aby podjąć wysiłki ewangelistyczne i pójść do miast leżących …

67 Maranatha, p. 78.4 (Ellen Gould White)

… przykazaniom Jehowy.

68 Maranatha, p. 164.4 (Ellen Gould White)

… Boga Jehowy i otrzymają pieczęć żywego Boga. Wszyscy, którzy porzucą prawdę pochodzenia niebieskiego i przyjmą sabat niedzielny, otrzymają …

69 Maranatha, p. 187.5 (Ellen Gould White)

… prawu Jehowy. W wojnie tej sabat czwartego przykazania będzie wielkim punktem spornym bowiem w przykazaniu o sabacie wielki Prawodawca …

70 Maranatha, p. 191.2 (Ellen Gould White)

… przywileje Jehowy. Człowiek grzechu zasiada na tronie Boga ogłaszając się Bogiem i działając ponad Bogiem.

71 Maranatha, p. 195.3 (Ellen Gould White)

Jehowy, muszą być przygotowani na aresztowanie, postawienie przed radą, której sztandarem nie jest wysokie i święte prawo …

72 Maranatha, p. 204.3 (Ellen Gould White)

Jehowy i wyrzekli się prawdy w Jego słowa. Wówczas złoto zostanie oddzielone od odpadków i pokaże się w jasny sposób, którzy są pobożni …

73 Maranatha, p. 225.3 (Ellen Gould White)

Jehowy. Poprzez plan odkupienia Bóg zapewnił środki dla podporządkowania każdej grzesznej cechy i oparcia się wszelkiej pokusie …

74 Maranatha, p. 239.4 (Ellen Gould White)

… zakon Jehowy przez rozwinięcie sztandaru, na którym wypisane jest poselstwo trzeciego anioła, przykazania Boże i wiara Jezusa.

75 Maranatha, p. 285.2 (Ellen Gould White)

… oko Jehowy. Oszalałe błyskawice rozdzierają niebo otaczając ziemię morzem ognia. Głośniej od huku grzmotu rozbrzmiewają tajemnicze, straszne …

76 Maranatha, p. 286.3 (Ellen Gould White)

Jehowy lecz w archiwach niebieskich w arce Bożej znajdują się oryginalne przykazania wypisane na dwóch kamiennych tablicach …

77 Maranatha, p. 287.3 (Ellen Gould White)

… ust Jehowy, które rozchodziły się po ziemi jak huk grzmotu. Zapanowała nadzwyczajna, uroczysta chwila. Przy końcu każdego zdania święci wołali …

78 Maranatha, p. 290.2 (Ellen Gould White)

… zakonu Jehowy. Są prześladowani przez wszystkie potęgi tej ziemi. Zostali rozproszeni po jaskiniach i pieczarach ziemi z powodu gwałtu …

79 Polska Biblia — 2Mojżeszowa 6:3

3 Którym się ukazał Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi w tem imieniu, żem Bóg Wszechmogący; ale w imieniu mojem, Jehowa, nie jestem poznany od nich.