Search for: Jehow*

21 Słowo do małej trzody, p. 43.3 (Ellen Gould White)

… ust Jehowy, przenikającymi ziemię, jak grzmot. Było nadzwyczaj uroczyście. Przy końcu każdego zdania święci wołali: Chwała! Alleluja …

23 Świadectwa dla zboru I, p. 257.1 (Ellen Gould White)

… dla Jehowy. Nie przyjmuje On żadnych takich postów. Anioł zapisujący zanotował w związku z tym: “Pościcie aby walczyć i kłócić się i aby uderzać pięścią …

24 Świadectwa dla zboru I, p. 361.1 (Ellen Gould White)

… przykazań Jehowy jest podstawą wszelkich sprawiedliwych i dobrych praw. Ci, którzy kochają przykazania Boże dostosowują się do każdego …

26 Świadectwa dla zboru I, p. 497.2 (Ellen Gould White)

… poprzez Jehowę z Synaju i wyryte Jego własnym palcem na kamiennych tablicach? “Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały dni twoje …

27 Świadectwa dla zboru I, p. 501.1 (Ellen Gould White)

… oko Jehowy, są zapisane żywymi zgłoskami. Każdy samolubny uczynek jest wyeksponowany.

28 Świadectwa dla zboru I, p. 524.2 (Ellen Gould White)

Jehowy i powstrzymywać ich od mieszania się z innymi narodami, łączenie się z nimi w pijackich ucztach, jedzenia mięsa wieprzowego …

29 Świadectwa dla zboru I, p. 531.2 (Ellen Gould White)

Jehowy. Są przypadki, w których Jezus dał pozwolenie na pracę nawet w sabat przy ratowaniu życia ludzi lub zwierząt. Ale …

30 Świadectwa dla zboru I, p. 673.5 (Ellen Gould White)

… chwałę Jehowy. Moja wiedza o tym stanie jest niewielka. Moje oko wiary jest zaćmione; Ale wystarczy, że Chrystus wie wszystko. I ja …

31 Świadectwa dla zboru II, p. 46.2 (Ellen Gould White)

… tron Jehowy i Jego bogactwa, które są wieczne. Czy zachęty przedstawione biegnącym w wyścigu chrześcijańskim nie miałyby skłonić do skromności …

32 Świadectwa dla zboru II, p. 449.2 (Ellen Gould White)

… wielkiego Jehowy i żarliwie uczą swoich słuchaczy że prawo Boże zostało zniesione i że ich nie dotyczy. Według tak luźnie stawianego poglądu …

33 Świadectwa dla zboru II, p. 452.2 (Ellen Gould White)

… wielkiego Jehowy, którzy uważają za specjalną cnotę mówienie, pisanie i czynienie najbardziej gorzkich i nienawistnych rzeczy pokazując …

34 Świadectwa dla zboru III, p. 280.2 (Ellen Gould White)

… ołtarz Jehowy a góra ta była kiedyś pokryta świeżo rozwiniętymi drzewami i kwiatami. Nie był to obraz biedy. Teraz na opustoszałym …

36 Świadectwa dla zboru III, p. 283.1 (Ellen Gould White)

Jehowa związał szatana. Ograniczył jego moc i wszystkie jego pomysły nie mogły zapalić ani jednego z baalowych ołtarzy. Zbliżył się wieczór …

37 Świadectwa dla zboru III, p. 285.1 (Ellen Gould White)

… mocy Jehowy. Lecz ponownie słychać głos Eliasza: “Pojmijcie proroki baalowe, a żaden z nich niech nie uchodzi”. 1 Królewska 18,40. Lud chętnie słuchał …

38 Świadectwa dla zboru III, p. 288.3 (Ellen Gould White)

… że Jehowa — Stwórca niebios i ziemi jest Bogiem, powiedział również o tym że Eliasz zabił wszystkich proroków Baala. Usłyszawszy to Jezabel …

39 Świadectwa dla zboru IV, p. 486.3 (Ellen Gould White)

Cierpliwość Jehowy uczy pomocników i członków zboru miłości i wyrozumiałości tych, którzy dążą do jedności i współpracy z Chrystusem. Chrystus przyjął …

40 Świadectwa dla zboru V, p. 82.1 (Ellen Gould White)

… gumna Jehowy, Bóg będzie pomocą swego ludu. Trofea szatana mogą być wznoszone wysoko lecz wiara czystych i świętych nie zostanie pokonana …