Search for: Jahwe

81 Droga do Chrystusa, p. 25.1 (Ellen Gould White)

… sprawiedliwości Jahwe i zaczyna odczuwać lęk na myśl o okazaniu się winnym i nieczystym przed Tym, który bada serca ludzkie. Widzi miłość Bożą …

82 Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha, p. 29.3 (Ellen Gould White)

… ust Jahwe, rozchodzącymi się po ziemi niczym najgłośniejszy łoskot grzmotów. Miało to nadzwyczaj uroczysty wydźwięk. Przy końcu każdego zdania …

83 Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha, p. 36.3 (Ellen Gould White)

… palcem Jahwe dziesięcioro przykazań.

84 Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha, p. 49.1 (Ellen Gould White)

… ramienia Jahwe, gdyż wszystkie owe wielkie znaki i nadzwyczajne cuda szatana są przeznaczone na zwiedzenie i zniszczenie …

85 Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha, p. 55.1 (Ellen Gould White)

… przez Jahwe. Wyparci z jednego stanowiska przyjmują drugie, nawet takie, które przedtem, odrzucali jako nieprawdziwe.

86 Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha, p. 188.1 (Ellen Gould White)

… pobliżu Jahwe, zacienione i chronione Jego świętością. Widzą też, że deptali czwarte przykazanie Dekalogu, a przestrzegali dzień wprowadzony …

87 Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha, p. 211.2 (Ellen Gould White)

… ust Jahwe, które rozchodziły się po ziemi niczym huk najgłośniejszego grzmotu. Zapanowała bardzo uroczysta chwila. Przy końcu każdego zdania święci …

88 Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha, p. 214.2 (Ellen Gould White)

… gniewu Jahwe byli fałszywi pasterze. Jeszcze żyjąc, ich oczy z oczodołów zostały wyłupane, a języki wyrwane z ust. A gdy już Bóg wyzwolił swym głosem …

89 Historia zbawienia, p. 18.5 (Ellen Gould White)

… autorytetowi Jahwe. Jest on teraz nieprzyjacielem wszystkiego, co dotyczy Boga lub Jego umiłowanego Syna.

90 Historia zbawienia, p. 84.1 (Ellen Gould White)

… jestem Jahwe, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli”. 2 Mojżeszowa 20,2 (BT). Ten sam Bóg, który okazał swą potęgę wśród Egipcjan …

91 Historia zbawienia, p. 84.3 (Ellen Gould White)

… Ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem …

92 Historia zbawienia, p. 84.4 (Ellen Gould White)

Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Jahwe, do czczych rzeczy, gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

93 Historia zbawienia, p. 84.5 (Ellen Gould White)

… uczynił Jahwe niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień szabatu …

94 Historia zbawienia, p. 84.6 (Ellen Gould White)

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg, Jahwe, da tobie.

95 Historia zbawienia, p. 84.12 (Ellen Gould White)

… Boga Jahwe są zakazem bałwochwalstwa. Ich lekkomyślnie naruszanie zakorzeni się jako grzech i bunt, aż wreszcie doprowadzi do składania ofiar …

96 Historia zbawienia, p. 173.5 (Ellen Gould White)

… Boga Jahwe i służył Mu w szczerości serca. Nie solidaryzował się w obrzędach z Żydami, znał tylko prawo moralne dziesięciu przykazań i go przestrzegał …

97 Historia zbawienia, p. 191.4 (Ellen Gould White)

… na Jahwe jako na tego “nieznanego Boga” ( zobacz Dzieje Apostolskie 17,23 ), którego jego słuchacze czcili nieświadomie. Cytując słowa …

98 Historia zbawienia, p. 253.2 (Ellen Gould White)

… ust Jahwe słowom, które rozlegały się jak huk grzmotu. Nastała bardzo uroczysta chwila. Przy końcu każdego zdania święci wołali: “Chwała …

99 Jak wychować dziecko?, p. 74.1 (Ellen Gould White)

… . Oto Jahwe w istocie ludzkiej daje próbkę samego siebie, gdyż człowiek został uczyniony na obraz Boga. — Medyczna praca misyjna 211 .

100 Jak wychować dziecko?, p. 361.7 (Ellen Gould White)

… szabatu Jahwe. — The Review and Herald, 23 kwiecień 1889 .