Search for: Jahwe

541 Triumfujący Chrystus, p. 162.3 (Ellen Gould White)

… prorocy Jahwe sprowadzili na naród to nieszczęście. Powiedziała, że cały Izrael cierpi z powodu ich napomnień i że nikt nie zazna spoczynku ani powodzenia …

542 Triumfujący Chrystus, p. 206.5 (Ellen Gould White)

Jahwe. Każdy z nas będzie wystawiony na pokusy, tak jak Jezus Chrystus. Gdzie wówczas będzie nasza nadzieja? Być może pokusa będzie bardzo …

543 Triumfujący Chrystus, p. 228.6 (Ellen Gould White)

… przykazaniom Jahwe. (...)

544 Triumfujący Chrystus, p. 281.3 (Ellen Gould White)

… którym Jahwe spotykał się z kapłanem, gdzie objawiał swą chwałę, Jego święta sala audiencyjna, widniała przed oczami wszystkich, została odsłonięta …

545 Triumfujący Chrystus, p. 328.4 (Ellen Gould White)

… przez Jahwe jest złamaniem praw narodów. Państwa sprzymierzają się, by poprzeć fałszywy sabat, nie mający żadnego uzasadnienie …

546 Triumfujący Chrystus, p. 355.2 (Ellen Gould White)

… wielki Jahwe zakładał fundamenty ziemi, przyodziewał cały świat piękną szatą, tworzył wszystkie cuda na lądzie i w morzu, ustanowił też dzień …

547 Triumfujący Chrystus, p. 355.5 (Ellen Gould White)

Jahwe. — The Review and Herald, 30 sierpień 1898 .

548 Weźmiecie moc, p. 143.2 (Ellen Gould White)

… z Jahwe, Bogiem Izraela, będziemy mieli moc z wysokości, która uczyni nas zwycięzcami. Dzięki udzieleniu Bożej miłości znajdziemy dostęp …

549 Weźmiecie moc, p. 255.4 (Ellen Gould White)

Jahwe zostało przekazane tysiącom ludzi, a jego światło oświecało ścieżkę tych, którzy pragnęli, podobnie jak on, żyć w pobożności …

550 Weźmiecie moc, p. 261.2 (Ellen Gould White)

… posłaniec Jahwe, “a Pan był z nim. I żadnego ze słów jego nie pozostawił nie spełnionym. I dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Beer-Szeby, że Samuelowi …

551 Weźmiecie moc, p. 264.5 (Ellen Gould White)

Jahwe były zapomniane. Niewiara szybko oddzielała lud Boży od źródła mocy. Widział to Eliasz ze swej górskiej samotni i bolał nad …