Search for: Jahwe

521 Cudowna Boża łaska, p. 150.4 (Ellen Gould White)

… Pana Jahwe, jako naszego Władcę. Złożyliśmy uroczystą przysięgę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, iż odtąd nasze życie będzie połączone …

522 Cudowna Boża łaska, p. 178.5 (Ellen Gould White)

… wielkiego Jahwe. Każdy kwiat, z jego delikatnymi barwami i miłym zapachem, jest dany dla naszej radości w tym jednym Darze. Słońce i księżyc …

523 Cudowna Boża łaska, p. 229.1 (Ellen Gould White)

Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”. 2 Mojżeszowa 34,6 (BT) .

524 Cudowna Boża łaska, p. 352.2 (Ellen Gould White)

… , że Jahwe jest siłą i wybawieniem tych, którzy Mu ufają. Ta pieśń jednak nie należy jedynie do narodu żydowskiego. Wskazuje także na przyszłe zniszczenie …

525 Maranatha, p. 79.7 (Ellen Gould White)

… zakonowi Jahwe. Nigdy o tym nie myśleli. W usłudze swej czuli się nie jako słudzy lecz jakby byli synami, między nimi a ich Stwórcą panuje …

526 Maranatha, p. 345.4 (Ellen Gould White)

… stawiał Jahwe, spadają na niego. Kłania się Bogu i uznaje sprawiedliwość wyroku.

527 Maranatha, p. 347.3 (Ellen Gould White)

… z Jahwe. Swój gniew zwracają przeciwko szatanowi i ci, którzy byli narzędziami w jego ręku, teraz zwracają się przeciwko niemu z wściekłością demonów …

528 Triumfujący Chrystus, p. 29.2 (Ellen Gould White)

Jahwe, w rzeczywistości umierając miażdżą oni głowę wielkiego buntownika.

529 Triumfujący Chrystus, p. 38.3 (Ellen Gould White)

Sabat był czczony przez wszystkie dzieci Adama, które były wierne Bogu. Jednak Kain i jego potomkowie nie szanowali dnia, w którym Bóg odpoczął. Sami sobie wybrali czas pracy i odpoczynku, wbrew wyraźnemu poleceniu Jahwe. (...)

530 Triumfujący Chrystus, p. 58.4 (Ellen Gould White)

Jahwe przyniosło coś dobrego mieszkańcom przedpotopowego świata? Czy odłączenie się od prawa Stwórcy poprawiło ich egzystencję? Czy …

531 Triumfujący Chrystus, p. 67.2 (Ellen Gould White)

… Odkupiciel. Jahwe był Bogiem Sema. Od Sema pochodził Abraham i naród izraelski, w którym narodził się Chrystus. “Błogosławiony lud, którego Bogiem …

532 Triumfujący Chrystus, p. 99.5 (Ellen Gould White)

… . Bóg Jahwe został mu objawiony. Wszechstronne intelektualne wykształcenie w Egipcie i pasterska szkoła w czystym górskim środowisku, uczyniły …

533 Triumfujący Chrystus, p. 102.2 (Ellen Gould White)

Jahwe przed sądową stolicą Chrystusa. (...) Wszystkie zaproszenia posłane przez łaskawego Boga — posłane, ale zlekceważone lub nie przyjęte …

534 Triumfujący Chrystus, p. 102.3 (Ellen Gould White)

… , że Jahwe jest Bogiem, a oprócz niego nie ma żadnego innego boga.

535 Triumfujący Chrystus, p. 105.6 (Ellen Gould White)

… . (...) Jedynie Jahwe mógł wyzwolić ich w ten sposób i do Niego zwrócili teraz serca z wdzięcznością i wiarą. Ich uczucia znalazły wyraz w pieśni pochwalnej …

536 Triumfujący Chrystus, p. 114.6 (Ellen Gould White)

Jahwe objawił się nie tylko w strasznym majestacie sędziego i prawodawcy, ale jako miłosierny obrońca swego ludu: “Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził …

537 Triumfujący Chrystus, p. 115.5 (Ellen Gould White)

… wielki Jahwe nie przemawiał już więcej do nich, ale by przekazywał swoją wolę przez niego. Teraz zaś zrobili sobie cielca i odwrócili się od Boga …

538 Triumfujący Chrystus, p. 139.6 (Ellen Gould White)

Jahwe, by wybrali, komu chcą służyć. (...) Jozue pragnął ich nakłonić, by służyli Bogu nie z przymusu, ale dobrowolnie. Miłość do Boga jest podstawą prawdziwej …