Search for: Jahwe

501 W atmosferze niebios, p. 18.2 (Ellen Gould White)

… przedstawił Jahwe jako Tego, który jest bardziej miłosierny, współczujący i czulszy niż nasi ziemscy rodzice.

502 W atmosferze niebios, p. 71.4 (Ellen Gould White)

Jahwe obłożone Jego przysięgą i przez wiarę przyjmujmy na własność Jego obietnice. Jego słowo zapewnia, że jeśli prosimy z wiarą, otrzymamy wszelkie …

503 W atmosferze niebios, p. 77.2 (Ellen Gould White)

… . (...) Bóg Jahwe nie uznał zasad zbawienia za kompletne, gdy były oparte tylko na Jego miłości. Sam wyznaczył i złożył na swym ołtarzu Orędownika odzianego …

504 W atmosferze niebios, p. 98.4 (Ellen Gould White)

… słudzy Jahwe, mają ogromne możliwości i siłę, a posyłani są na ziemię, by służyć ludowi Bożemu. Ich dziełem jest między innymi powstrzymywanie …

505 W atmosferze niebios, p. 146.4 (Ellen Gould White)

… wielkiego Jahwe. Usprawiedliwienie wymaga doskonałego posłuszeństwa wymaganiom prawa. Takie posłuszeństwo jest możliwe jedynie …

506 W atmosferze niebios, p. 241.4 (Ellen Gould White)

… wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”. 2 Mojżeszowa 34,6 (BT) .

507 W atmosferze niebios, p. 244.4 (Ellen Gould White)

… ramienia Jahwe. (...) Wszyscy potrzebujemy zalet Ducha Bożego w sercu. — The Review and Herald, 21 grudzień 1886 .

508 W atmosferze niebios, p. 340.4 (Ellen Gould White)

… 6,15. Jahwe Immanuel “będzie (...) królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię”. Zachariasza 14,9. “Oto przybytek Boga między …

509 W atmosferze niebios, p. 345.2 (Ellen Gould White)

… prawu Jahwe. Odrzucili Jego władzę, gdyż przeciwstawiała się ich niecnym zamysłom. Jak w czasach przed potopem, tak i teraz Pan będzie musiał objawić …

511 Cudowna Boża łaska, p. 11.4 (Ellen Gould White)

Jahwe i zmiecie z powierzchni ziemi jej mieszkańców. (...) Bóg jednak, zamiast zniszczyć świat, posłał swego Syna, aby świat zbawić. (...) W …

512 Cudowna Boża łaska, p. 43.4 (Ellen Gould White)

… imię Jahwe, i który kroczył przed nimi, ukryty w słupie obłoku — ale również Tym, który dał mu prawo. Otoczony wielką chwałą na górze Synaj, w obliczu całego …

513 Cudowna Boża łaska, p. 50.1 (Ellen Gould White)

“Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, jesteś Najwyższym ponad całym światem”. Psalmów 83,18 .

514 Cudowna Boża łaska, p. 58.2 (Ellen Gould White)

… prawu Jahwe. (...) Fakt iż prawo Boże jest święte, sprawiedliwe i dobre powinien zostać zaświadczony wobec wszystkich narodów, języków i ludów …

515 Cudowna Boża łaska, p. 70.4 (Ellen Gould White)

Jahwe wołamy: “Twoja troskliwość czyni mnie wielkim”. 2 Samuela 22,36 (BT). Wiemy, że ewangelia jest doskonałym i kompletnym systemem, objawiającym …

516 Cudowna Boża łaska, p. 72.2 (Ellen Gould White)

… zobaczył Jahwe siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, podczas gdy kraj Jego szaty wypełniał świątynię. Wokół tronu stali serafinowie …

517 Cudowna Boża łaska, p. 72.4 (Ellen Gould White)

… tronem Jahwe. Cherubinowie i serafinowie oraz niezliczone zastępy mieszkańców nieupadłych światów wznieśli pieśni chwały dla Boga i Baranka …

518 Cudowna Boża łaska, p. 93.2 (Ellen Gould White)

… , wielkiego Jahwe, jest wypowiadane bez należnej czci. Aniołowie wypowiadają to święte imię z największą czcią, zakrywając twarze w …

519 Cudowna Boża łaska, p. 141.3 (Ellen Gould White)

Jahwe jest drzewem, a ewangelia jest pachnącym kwieciem i owocem wyrastającym na tym drzewie. — Selected Messages I, 211-212 [ Wybrane …

520 Cudowna Boża łaska, p. 142.6 (Ellen Gould White)

… prawem Jahwe i powiedział: “Zachowałem twoje przykazania”. Ci, którzy naśladują Chrystusa, będą nieustannie spoglądać na doskonałe prawo …