Search for: Jahwe

481 Wiara i uczynki, p. 47.2 (Ellen Gould White)

Jahwe. Boży wierni widzieli światło, które promieniowało na nich od prawa i które ma być dane światu. A obecnie intensywna działalność …

482 Wiara i uczynki, p. 63.1 (Ellen Gould White)

… , wielkiego Jahwe, wywołuje wrogość ludzkiego serca, to możecie po tym poznać, że taka osoba nie ma związku z Bogiem. Ludzie mogą twierdzić …

483 Wiara i uczynki, p. 79.4 (Ellen Gould White)

Jahwe. Oddziel człowieczeństwo od boskości i możesz próbować wypracować swą własną sprawiedliwość od teraz aż do przyjścia Chrystusa, ale nie …

484 Wiara i uczynki, p. 86.1 (Ellen Gould White)

… wyrocznie Jahwe mają być waszym przewodnikiem. Macie dokopywać się prawdy jak ukrytych skarbów. Macie dowiedzieć się, gdzie …

485 Wiara i uczynki, p. 132.1 (Ellen Gould White)

Jahwe. Przecierpiawszy pełną karę za winny świat, Jezus stał się Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, aby przywrócić pokutującą duszę …

486 Wychowanie, p. 34.2 (Ellen Gould White)

… ślady Jahwe. Przywoływano wielkie prawdy ukryte pod symbolami służby świątynnej. Przez wiarę ukazywano centralny obiekt całego systemu — Baranka Bożego …

487 Wychowanie, p. 35.3 (Ellen Gould White)

… świątyni Jahwe, uczynił posągi i ołtarze ku uczczeniu pogańskich bóstw. Kiedy zrzekł się przynależności do prawdziwego Boga, utracił panowanie …

488 Wychowanie, p. 39.4 (Ellen Gould White)

… wyznawcy Jahwe stali się niewolnikami babilońskimi, że naczynia z przybytku ich Boga dostały się do świątyń pogańskich Babilonu i że król …

489 Wychowanie, p. 48.1 (Ellen Gould White)

Zauważcie, z jakim taktem i jaką delikatnością zrodzoną z miłości Bożej wskazuje na Jahwe jako na “Nieznanego Boga”, którego słuchacze bezwiednie czcili. Cytuje słowa poety, który opisuje Boga jako Ojca wszystkich.

491 Życie Jezusa, p. 23.5 (Ellen Gould White)

Jahwe i zmiecie z powierzchni ziemi jej mieszkańców. Ale gdyby Bóg to uczynił, szatan uzyskałby możliwość przeprowadzenia …

492 Życie Jezusa, p. 61.5 (Ellen Gould White)

… zwiastun Jahwe, aby nieść ludziom światło Boże. Musiał nadać nowy kierunek ich myślom, musiał pouczać o świętości Bożych przykazań i o potrzebie …

493 Życie Jezusa, p. 74.3 (Ellen Gould White)

… głos Jahwe potwierdzający boskość Jezusa. Od czasu upadku Adama w grzech bezpośredni kontakt człowieka z Bogiem został przerwany; w stosunkach …

494 Życie Jezusa, p. 142.3 (Ellen Gould White)

Jahwe, którego dzieło powołało i podtrzymało każdą żyjącą istotę, od czasu gdy założył fundamenty ziemi; Ten, który uznał swe dzieło …

495 Życie Jezusa, p. 409.3 (Ellen Gould White)

… . Tu Jahwe z tronu łaski objawiał swą chwałę, kapłani odprawiali nabożeństwa i przez wieki trwała wspaniałość symboli i ceremonii. Lecz …

496 Życie Jezusa, p. 453.4 (Ellen Gould White)

Jahwe, odmawiając spełniania Jego świętej woli. Zaczęli się kierować zgubną wyobraźnią i wypaczonymi ideałami. Życie pozbawione …

497 Życie Jezusa, p. 507.6 (Ellen Gould White)

… przez Jahwe. Gdy Chrystus na krzyżu wyrzekł słowa: “Wykonało się” ( Jana 19,30 ) i rozdarła się na dwoje zasłona w świątyni, Święty Strażnik oświadczył, że …

498 Życie Jezusa, p. 548.2 (Ellen Gould White)

… sługami Jahwe. Lecz kto rozpoznałby w upadłym aniele pełnego chwały cherubina, który niegdyś sprawował rządy przy tronie Wszechmogącego …

499 Życie Jezusa, p. 556.2 (Ellen Gould White)

… którym Jahwe spotykał się z najwyższym kapłanem, aby mu objawić swą chwałę, miejsce, które stanowiło Jego komnatę posłuchań, stało otwarte …

500 Życie Jezusa, p. 594.1 (Ellen Gould White)

… Wszechmocny, Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz …