Search for: Jahwe

461 Wybrane poselstwa II, p. 349.1 (Ellen Gould White)

Jahwe przez rozpostarcie sztandaru, na którym wypisane jest poselstwo trzeciego anioła, przykazania Boże i wiara Jezusa.

462 Wybrane poselstwa II, p. 370.1 (Ellen Gould White)

… pieczęć Jahwe. Wszyscy powinni widzieć konieczność zrozumienia prawdy dla siebie indywidualnie. Musimy rozumieć nauki, które zostały …

463 Wybrane poselstwa II, p. 404.3 (Ellen Gould White)

… zasad Jahwe, które dyktują obowiązek człowieka wobec jego bliźniego, i nie znajdą się w położeniu, w którym rzeczą niemożliwą będzie dla …

464 Wybrane poselstwa II, p. 449.2 (Ellen Gould White)

… przez Jahwe z Synaju nie może mieszkać w sercach osób o niechlujnych, plugawych nawykach. Jeśli starożytny Izrael nie mógł nawet słuchać obwieszczenia …

465 Wybrane poselstwa III, p. 69.4 (Ellen Gould White)

… , Pan Jahwe, zachowa mnie w doskonałym pokoju, jeśli spocznę w jego miłości i wykonam dzieło, które mi dał. — Letter 146, 1902 .

466 Wybrane poselstwa III, p. 123.1 (Ellen Gould White)

Jahwe, a jednorodzony Syn Boży przyszedł na nasz świat jako człowiek, aby objawić światu, że ludzie mogą zachować prawo Boże. Szatan …

467 Wybrane poselstwa III, p. 161.1 (Ellen Gould White)

Jahwe? Nie, nie! Chrystus przyszedł, ponieważ nie było możliwości, aby człowiek zachowywał prawo dzięki swej własnej …

468 Wybrane poselstwa III, p. 173.1 (Ellen Gould White)

Jahwe zostało złamane. Prawo Bożego rządu w niebie i na ziemi zostało naruszone, a karą ogłoszoną za grzech jest śmierć. Lecz “tak Bóg …

469 Wybrane poselstwa III, p. 230.1 (Ellen Gould White)

… przez Jahwe. Chrystus nie czynił cudów tylko po to, by okazać swoją moc, lecz zawsze po to, aby stawić czoło szatanowi w dotykaniu cierpiącej …

470 Wybrane poselstwa III, p. 271.5 (Ellen Gould White)

… . Znieważają Jahwe i On pozostawi ich, aby stali się poddanymi szatana, dopóki nie dostrzegą swojego szaleństwa i nie będą szukali …

471 Wybrane poselstwa III, p. 279.5 (Ellen Gould White)

… Panem Jahwe na jego głos i zostały stworzone dla jego własnego zamysłu. Niebiosa i cały ich zastęp, ziemia i wszystkie rzeczy, które na niej są, nie …

473 Wybrane poselstwa III, p. 331.6 (Ellen Gould White)

Jahwe ma być wywyższone i uczynione godnym czci, a różne cechy poselstwa trzeciego anioła mają być wyraźnie nakreślone przed ludźmi …

474 Wybrane poselstwa III, p. 346.5 (Ellen Gould White)

… przez Jahwe, a czcząc niedzielę stanęlibyśmy po stronie wielkiego zwodziciela. Spór odnośnie do sabatu otworzy ten temat przed ludźmi i dana …

475 Wybrane poselstwa III, p. 350.3 (Ellen Gould White)

Jahwe. W tej walce sabat czwartego przykazania będzie istotą całej sprawy, ponieważ w przykazaniu o sabacie wielki Prawodawca …

476 Wybrane poselstwa III, p. 353.1 (Ellen Gould White)

… sabatu Jahwe. Jest on teraz bardziej zawzięty i zdeterminowany, by to uczynić, niż był kiedykolwiek wcześniej. Zstąpił z wielką mocą …

477 Wybrane poselstwa III, p. 378.1 (Ellen Gould White)

Jahwe. Prawo Boże jest odrzucane, jest deptane pod stopami i od całego wiernego ludu Bożego wznosi się modlitwa do nieba: “Czas już, by Pan rozpoczął …

478 Wiara i uczynki, p. 24.1 (Ellen Gould White)

… wielkiego Jahwe i zostanie przyjęte jako słodki aromat.

479 Wiara i uczynki, p. 30.2 (Ellen Gould White)

Jahwe, przypisuje sobie świętość serca i uświęcenie życia. Lecz nie posiadają oni zbawiającej znajomości Boga i Jego prawa …

480 Wiara i uczynki, p. 46.1 (Ellen Gould White)

Jahwe. Pan mówi nam, że gdyby to było możliwe, zwiedliby i samych wybranych. Owcze odzienie wydaje się tak rzeczywiste, tak prawdziwe …