Search for: Jahwe

421 Uświęcone życie, p. 32.1 (Ellen Gould White)

… sam Jahwe objawi się jako “Bóg nad bogami”, zdolny ratować tych, którzy w pełni Mu ufają. — Prorocy i królowie 284-285 (wyd. II) .

422 Uświęcone życie, p. 52.2 (Ellen Gould White)

… tron Jahwe. Jan pisze: “Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy …

423 Uświęcone życie, p. 57.1 (Ellen Gould White)

… którym Jahwe odpoczął po wielkiej pracy stwarzania, i który Bóg pobłogosławił i poświęcił gdyż właśnie w nim odpoczął. Jan zachowywał odpoczynek …

424 Uświęcone życie, p. 57.2 (Ellen Gould White)

Jahwe było niezmienne, a tablice, na których je napisał, były z twardej skały, co znaczyło stałość Jego nakazów.

425 Wielki bój, p. 14.1 (Ellen Gould White)

Jahwe objawiał swą obecność w obłoku chwały nad ubłagalnią. Tam opierała się owa tajemnicza drabina łącząca ziemię z niebem ( 1 Mojżeszowa 28,12 …

426 Wielki bój, p. 16.5 (Ellen Gould White)

Jahwe, lecz przez osobistą obecność Tego, w którym mieszka pełnia Bóstwa cieleśnie, który sam był Bogiem objawionym w ciele. “Najlepszy …

427 Wielki bój, p. 37.4 (Ellen Gould White)

… sprawiedliwości Jahwe. Swym dzieciom wskazywali na wyżyny i szczyty, które w majestatycznej wspaniałości wznosiły się przed nimi, opowiadając …

428 Wielki bój, p. 37.5 (Ellen Gould White)

… obecności Jahwe. Nie narzekali na swój trudny los, nigdy też nie odczuwali samotności wśród cichych gór. Dziękowali Bogu, że przygotował im schronienie …

429 Wielki bój, p. 130.4 (Ellen Gould White)

… świątyni Jahwe śpiewano psalmy w języku Izraelitów. Czyżby ewangelia nie mogła do nas przemawiać w języku Anglii? (...). Czy Kościół w południe ma posiadać …

430 Wielki bój, p. 264.1 (Ellen Gould White)

… oświadczeń Jahwe. Wysokie stanowisko, jakie zajmował, nadawało większej mocy jego twierdzeniom i wielu zwiedzionych połączyło się z nim w …

431 Wielki bój, p. 339.2 (Ellen Gould White)

… karę Jahwe. Oszalałe błyskawice rozdzierają niebo, otaczając ziemię morzem ognia. Potężne tajemnicze głosy oznajmiają wyrok na niezbożnych. Nie wszyscy …

432 Wielki bój, p. 355.2 (Ellen Gould White)

… stawiał Jahwe, spadły na niego. Teraz Lucyfer kłania się Bogu i uznaje słuszność Jego wyroku

433 Wielki bój, p. 356.1 (Ellen Gould White)

… z Jahwe. Swój gniew kierują więc przeciwko szatanowi, ci, którzy do tej chwili byli narzędziem w jego ręku, teraz zwracają się przeciwko niemu z wściekłością …

434 Wielki bój, p. 356.4 (Ellen Gould White)

… sprawiedliwość Jahwe.

435 Wielki Bój 2017, p. 16.1 (Ellen Gould White)

Jahwe objawiał swą obecność w obłoku chwały nad ubłagalnią. Tam opierała się owa tajemnicza drabina łącząca ziemię z niebem (Rdz 28,12), drabina …

436 Wielki Bój 2017, p. 18.5 (Ellen Gould White)

Jahwe, lecz przez osobistą obecność Tego, w którym mieszka pełnia Bóstwa cieleśnie, który sam był Bogiem objawionym w ciele. „Najlepszy …

437 Wielki Bój 2017, p. 46.1 (Ellen Gould White)

… sprawiedliwości Jahwe. Swym dzieciom wskazywali na wyżyny i szczyty, które w majestatycznej wspaniałości wznosiły się przed nimi, opowiadając …

438 Wielki Bój 2017, p. 46.2 (Ellen Gould White)

… obecności Jahwe. Nie narzekali na swój trudny los, nigdy też nie odczuwali samotności wśród cichych gór. Dziękowali Bogu, że przygotował im schronienie …

439 Wielki Bój 2017, p. 153.1 (Ellen Gould White)

… świątyni Jahwe śpiewano psalmy w języku Izraelitów. Czyżby ewangelia nie mogła do nas przemawiać w języku Anglii? (...). Czy Kościół w południe ma posiadać …

440 Wielki Bój 2017, p. 307.1 (Ellen Gould White)

… oświadczeń Jahwe. Wysokie stanowisko, jakie zajmował, nadawało większej mocy jego twierdzeniom i wielu zwiedzionych połączyło się z nim w …