Search for: Jahwe

401 Świadectwa dla zboru VII, p. 109.2 (Ellen Gould White)

Aby ludzie pamiętali o prawdziwym Bogu, Jahwe dał im pamiątkę swej miłości i mocy — sabat. Mówi On: “Zaprawdę sabaty moje przestrzegać będziecie bo to jest znak między mną a wami”. 2 Mojżeszowa 31,13 .

403 Ze skarbnicy świadectw I, p. 188.1 (Ellen Gould White)

… wielkiego Jahwe, który uważa za szczególną cnotę mówić, pisać i działać w sposób szyderczy i napastliwy, by wykazać pogardę dla tego prawa, może …

404 Ze skarbnicy świadectw I, p. 304.4 (Ellen Gould White)

… sobotę Jahwe. Bóg błogosławi tej pracy i nikt nie jest w stanie jej powstrzymać. Aniołowie Boży pracują z Jego wiernymi sługami i dzieło …

405 Ze skarbnicy świadectw II, p. 37.1 (Ellen Gould White)

Jahwe Immanuel był bardzo niezadowolony z powodu bezbożności Achazjasza. Czego Chrystus nie uczynił, by zdobyć serca grzeszników i natchnąć …

407 Ze skarbnicy świadectw III, p. 115.1 (Ellen Gould White)

… , że Jahwe był chwalony więcej niż wszyscy władcy ziemi. W ten sposób dzięki wierności Daniela Bóg został uczczony. Pan pragnie …

408 Umysł, character, osobowość I, p. 37.1 (Ellen Gould White)

Jahwe ma bardzo szerokie znaczenie. Jezus bardzo wyraźnie stwierdził w swojej wypowiedzi do uczniów, że święte prawo Boże może …

409 Umysł, character, osobowość I, p. 88.3 (Ellen Gould White)

… Boga Jahwe — Przez cały czas księga ta ma trwać jako objawienie Jahwe. Dla ludzkich istot Boże wyrocznie zostały postanowione jako moc Boża …

410 Umysł, character, osobowość I, p. 159.2 (Ellen Gould White)

… przykazaniom Jahwe. — Christ's Object Lessons 312 (1900) .

411 Umysł, character, osobowość I, p. 253.4 (Ellen Gould White)

… sług Jahwe do tego, by brał pod uwagę możliwość połączenia się w przyszłości z kobietą, którą kocha, i założenia rodziny. Nie należy przedstawiać …

412 Umysł, charakter, osobowość I, p. 39.3 (Ellen Gould White)

Jahwe ma bardzo rozległe znaczenie. Jezus (...) wyraźnie oświadczył uczniom, że święte prawo Boże można przestąpić nie tylko w słowach …

413 Umysł, charakter, osobowość I, p. 90.3 (Ellen Gould White)

Jahwe — Księga ta ma pozostać przez całe wieki objawieniem Jahwe. Te boskie wyrocznie powierzono istotom ludzkim jako moc Bożą …

414 Umysł, charakter, osobowość I, p. 161.1 (Ellen Gould White)

… przykazaniom Jahwe. — Christ's Object Lessons 312 (1900) .

415 Umysł, charakter, osobowość I, p. 260.3 (Ellen Gould White)

… strażników Jahwe na możliwościach związku w przyszłym świecie z kobietą, którą ów człowiek kocha, oraz na możliwości założenia tam …

416 Umysł, charakter, osobowość II, p. 177.4 (Ellen Gould White)

Jahwe! Zamysły i działania Pana kryją sekrety, których nie jest w stanie pojąć skończony ludzki umysł. I właśnie niemożność …

417 Umysł, charakter, osobowość II, p. 178.5 (Ellen Gould White)

Jedynie człowiek jest nieposłuszny — Jedynie człowiek jest nieposłuszny prawom Jahwe. Gdy Pan nakaże przyrodzie świadczyć o Jego stwórczym dziele, ta od razu świadczy o Bożej chwale. — Manuscript 28, 1898; SDA Bible Commentary III, 1144 .

418 Umysł, charakter, osobowość II, p. 184.2 (Ellen Gould White)

Jahwe jest drzewem, a ewangelia pachnącym kwiatem i owocem, który takowe wydaje. — The Review and Herald, 5 kwiecień 1898; Selected Messages …

419 Umysł, charakter, osobowość II, p. 224.3 (Ellen Gould White)

… przykazaniami Jahwe. — The Signs of the Times, 6 styczeń 1876; Temperance 160 .

420 Umysł, charakter, osobowość II, p. 327.5 (Ellen Gould White)

… prawem Jahwe i przynosi doskonałe szczęście. — Testimonies for the Church V, 503 (1889) .