Search for: Jahwe

381 Świadectwa dla zboru I, p. 410.1 (Ellen Gould White)

… , wielkiego Jahwe. Aniołowie wymawiają to święte imię z najświętszą czcią i zawsze zakrywają twarze, gdy je wymawiają, a imię Jezus jest dla nich …

382 Świadectwa dla zboru III, p. 18.3 (Ellen Gould White)

… Synem Jahwe i Autorem naszego zbawienia. Pracował i cierpiał dla nas. Wyrzekł się siebie, a jego całe życie było jedną wielką areną trudu …

383 Świadectwa dla zboru III, p. 72.2 (Ellen Gould White)

… zasadom Jahwe. Religijny świat okryty jest moralną ciemnością. Przesądy i fanatyzm owładnęły umysłami mężczyzn i kobiet i oślepiają ich osąd tak …

384 Świadectwa dla zboru III, p. 416.3 (Ellen Gould White)

… oko Jahwe widzi w tobie większą ilość odpadów i żużlu, które ty uważasz za złoto i za zbyt cenne aby je odrzucić. Władza wroga nad tobą była …

385 Świadectwa dla zboru III, p. 513.2 (Ellen Gould White)

Jahwe lecz naruszają to prawo. Są to ludzie, którzy nie widzą własnych wad. Mają samolubnego skąpego ducha i ślepe oczy …

386 Świadectwa dla zboru III, p. 573.1 (Ellen Gould White)

… sabat Jahwe. Bóg prowadzi to dzieło i człowiek nie może go powstrzymać. Aniołowie Boży wspierają wysiłki Jego wiernych sług i dzieło stale …

387 Świadectwa dla zboru IV, p. 247.1 (Ellen Gould White)

… odpoczynku Jahwe nie jest przestrzegany tak jak powinien. Każdego tygodnia Bóg jest okradany przez naruszanie Jego świętego czasu a godziny, które …

388 Świadectwa dla zboru IV, p. 247.2 (Ellen Gould White)

… . Wspaniały Jahwe, kiedy stworzył podwaliny ziemi, odział ją w piękno i napełnił rzeczami pożytecznymi dla człowieka. Kiedy stworzył wszystko …

389 Świadectwa dla zboru IV, p. 247.3 (Ellen Gould White)

Jahwe zgodnie ze światłością daną im w czwartym przykazaniu dekalogu, w posłuszeństwie przestrzegają ich bez możliwości …

390 Świadectwa dla zboru IV, p. 396.1 (Ellen Gould White)

… się Jahwe. Niebo objawiło człowieczeństwo a człowieczeństwo spoczywało na łonie nieskończonej miłości. Gdy kaznodzieje spoczywają pokornie …

391 Świadectwa dla zboru IV, p. 447.2 (Ellen Gould White)

… wykrzyknie: Jahwe jest Bogiem. Jestem zdecydowany stać po Jego stronie”. Nigdy poseł nie powinien ustawać w swych wysiłkach o większą światłość …

392 Świadectwa dla zboru IV, p. 632.1 (Ellen Gould White)

… nakazami Jahwe a potem starajmy się pilnie poprawić nasze błędy.

394 Świadectwa dla zboru V, p. 147.3 (Ellen Gould White)

… samego Jahwe? Jak możecie żywić bezbożne myśli i niskie pasje w obecności czystych aniołów Odkupiciela, który oddał samego siebie za was aby …

395 Świadectwa dla zboru V, p. 173.3 (Ellen Gould White)

… chwalcami Jahwe czy Baala? Żywego Boga czy bałwanów?

396 Świadectwa dla zboru VI, p. 166.2 (Ellen Gould White)

… misjonarzami. Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem i jedynie On powinien być czczony i uwielbiany. Ci, którzy poważają książki niewierzących …

397 Świadectwa dla zboru VI, p. 219.1 (Ellen Gould White)

… przedstawicielami Jahwe. Nigdy nie wolno im było pójść na kompromis z bałwochwalcami, swoją wiarę i imię czcicieli Żywego Boga mieli uważać …

398 Świadectwa dla zboru VI, p. 273.4 (Ellen Gould White)

… Zakon Jahwe i wielbić Go przez swoje posłuszeństwo.

399 Świadectwa dla zboru VI, p. 355.1 (Ellen Gould White)

To polecenie z ust Jahwe dotyczy również nas. Biblia jest doskonałym przewodnikiem a jeżeli jej karty będą badane z modlitwą i serdecznym pragnieniem zrozumienia Pisma Świętego wówczas nikt nie będzie błądził w tej kwestii.

400 Świadectwa dla zboru VI, p. 360.3 (Ellen Gould White)

Jahwe obfitych błogosławieństw. Powinni wierzyć że Jezus jest zaszczytnym gościem na ich zgromadzeniu. Każdy szczery chwalca, który święci …