Search for: Jahwe

361 Seks, cudzołóstwo i rozwód, p. 89.4 (Ellen Gould White)

Jahwe i skaził swój szlachetny charakter popełnionymi nikczemnościami, przestał być człowiekiem według Bożego serca. Pan w najmniejszym stopniu …

362 Seks, cudzołóstwo i rozwód, p. 90.1 (Ellen Gould White)

… , jakie Jahwe dopuścił w życiu Dawida, który ze względu na swoją uczciwość został niegdyś nazwany człowiekiem według Bożego serca, są dowodem dla …

363 Seks, cudzołóstwo i rozwód, p. 94.5 (Ellen Gould White)

Jahwe miała być doskonała pod każdym względem, wolna od skazy i cenna.

364 Seks, cudzołóstwo i rozwód, p. 100.3 (Ellen Gould White)

… obecności Jahwe? Czyżbyście chcieli iść drogą grzechu, w pełni uświadamiając sobie konsekwencje? Czy możecie pielęgnować nieświęte myśli …

365 Seks, cudzołóstwo i rozwód, p. 148.3 (Ellen Gould White)

… prawem Jahwe, musi pozostać przy niej, chyba że ona postanowi odejść. Może znosić sprzeciwy, być dręczony i drażniony przez nią na wiele …

366 Seks, cudzołóstwo i rozwód, p. 153.1 (Ellen Gould White)

Jahwe kolejną szansę okazania skruchy. Skoro Pan w swoim wielkim miłosierdziu traktuje twój przypadek podobnie, powinnaś być Mu za to niezmiernie …

367 Seks, cudzołóstwo i rozwód, p. 162.7 (Ellen Gould White)

Jahwe działał dla jego dobra, i myślał: ‘Jeśli Bóg przyjmie moją skruchę, może mi przywrócić swoją przychylność i obrócić moją żałobę …

368 Seks, cudzołóstwo i rozwód, p. 182.2 (Ellen Gould White)

… strażników Jahwe do skupiania się na możliwości zawarcia związku małżeńskiego w przyszłym świecie z kobietą, którą, jak mu się wydaje, kocha …

369 Słudzy ewangelii, p. 16.3 (Ellen Gould White)

… zobaczył Jahwe siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, podczas gdy kraj Jego szaty wypełniał świątynię. Wokół tronu stali serafinowie …

370 Słudzy ewangelii, p. 17.2 (Ellen Gould White)

Pokora Izajasza była dogłębna i szczera. Kiedy wyraźnie dostrzegł różnicę między człowieczeństwem a charakterem Boga, odczuł swoją niegodność i nicość. Jakże mógł w takim stanie wypowiadać wobec ludu święte wyroki Jahwe?

371 Słudzy ewangelii, p. 104.2 (Ellen Gould White)

… zawołają: “Jahwe jest moim Bogiem. Postanowiłem stanąć całkowicie po stronie Pana”.

372 Słudzy ewangelii, p. 170.3 (Ellen Gould White)

Jahwe są poręczeniem jego wyzwolenia. W ten sposób Henoch chodził z Bogiem. Bóg był przy nim i pomagał mu w każdej potrzebie …

373 Słudzy ewangelii, p. 252.2 (Ellen Gould White)

… Boga Jahwe i czynienia jej nieskuteczną. Ci sprytni ludzie, którzy kłamią, by oszukać nieświadomych, poświęcają siły swojego …

374 Słudzy ewangelii, p. 255.3 (Ellen Gould White)

… Boga Jahwe, pozwoli naszym siostrom udzielać tym szlachetnym obrończyniom wstrzemięźliwości tego, co będzie służyć ich duchowemu dobru …

375 Słudzy ewangelii, p. 263.2 (Ellen Gould White)

… Boga Jahwe. — Testimonies for the Church IX, 218 .

376 Słudzy ewangelii, p. 264.3 (Ellen Gould White)

… celu Jahwe, dla wielu Żydów będzie to jakby jutrzenką nowego życia, zmartwychwstania duszy. Gdy ujrzą Chrystusa z ewangelii przedstawionego …

377 Słudzy ewangelii, p. 289.4 (Ellen Gould White)

Jahwe i dar Jego Syna, jest zniewagą dla Boga. Jedynym sposobem naprawienia tego szerzącego się zła jest dokładne przeegzaminowanie …

378 Słudzy ewangelii, p. 323.1 (Ellen Gould White)

… wielkiego Jahwe. Bóg w swojej opatrzności przygotowuje drogę, by ludzie mogli wykonać zleconą im pracę. Niechaj więc każdy czyni to …

379 Śladami Wielkiego Lekarza, p. 297.5 (Ellen Gould White)

… przed Jahwe na Jego głos i były stworzone dla Niego. Niebiosa i wszystkie ich zastępy, ziemia i wszystkie rzeczy na niej zostały powołane do istnienia …

380 Śladami Wielkiego Lekarza, p. 312.1 (Ellen Gould White)

… tajemnic Jahwe objawionych w przyrodzie. Boża inspiracja stawia wiele pytań, na które nie może odpowiedzieć największy uczony. Te pytania …