Search for: Jahwe

221 Patriarchowie i prorocy, p. 534.2 (Ellen Gould White)

… obecność Jahwe, ich Króla. Powiedział o swoim zamiarze prorokowi Natanowi i otrzymał zachęcającą odpowiedź: “Wszystko, co masz w swoim sercu …

222 Patriarchowie i prorocy, p. 538.1 (Ellen Gould White)

Za pośrednictwem swych pieśni Dawid wpajał ludowi to, iż Jahwe jest ich siłą i wybawicielem:

223 Patriarchowie i prorocy, p. 539.2 (Ellen Gould White)

… moc Jahwe, zaczął ufać własnej mądrości i potędze. Gdy tylko szatanowi uda się odłączyć duszę od Boga, jedynego źródła siły, stara się …

224 Patriarchowie i prorocy, p. 552.1 (Ellen Gould White)

… do Jahwe i teraz szlachetnie dowiedli wierności swemu Bogu i swemu królowi. Dawid z wdzięcznym sercem przyjął to poświęcenie dla jego pozornie …

225 Patriarchowie i prorocy, p. 562.3 (Ellen Gould White)

… lud Jahwe, Izrael miał być szczególnym narodem, ale gdy ich pycha i pewność siebie wzrastały, Izraelici przestali być zadowoleni ze swego …

226 Patriarchowie i prorocy, p. 567.3 (Ellen Gould White)

… skarby Jahwe, a samych siebie Jego służbie, napełniła go radością. Jedynie Bóg mógł sprawić, że Jego lud był skłonny to zrobić. To Bóg, a nie człowiek, musi …

227 Prorocy i królowie, p. 7.3 (Ellen Gould White)

… świątynia Jahwe była centrum oddawania czci dla prawdziwego Boga. Opis ten ukazuje zmienne koleje losu szczególnego wybranego …

228 Prorocy i królowie, p. 11.1 (Ellen Gould White)

… reprezentantów Jahwe, obfitujących we wszelkie dobro: “Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał …

229 Prorocy i królowie, p. 17.1 (Ellen Gould White)

… . Imię Jahwe było wywyższone i uczczone, a cel, dla którego Izraelici zostali osadzeni w ziemi obiecanej, był już bliski spełnienia. Bariery …

230 Prorocy i królowie, p. 21.5 (Ellen Gould White)

… wielkość Jahwe. Prawdziwa potęga pierwszego okresu rządów Salomona leży nie w jego niezrównanej mądrości, nieopisanym …

231 Prorocy i królowie, p. 21.6 (Ellen Gould White)

… łaskawości Jahwe jego udziałem były władza, mądrość i rozum, z kolei te dary zostały mu dane, aby szerzył w świecie wiedzę o Królu królów.

232 Prorocy i królowie, p. 24.1 (Ellen Gould White)

Jahwe i Jego kultowi.

233 Prorocy i królowie, p. 24.2 (Ellen Gould White)

… czciciele Jahwe znów przybyli tu, aby spotkać się z Bogiem i odnowić śluby wierności wobec Niego.

234 Prorocy i królowie, p. 32.2 (Ellen Gould White)

Jahwe i zaczął czcić pogańskie bożki.

235 Prorocy i królowie, p. 34.2 (Ellen Gould White)

Jahwe zostały odsunięte na bok przez zwyczaje okolicznych ludów.

236 Prorocy i królowie, p. 36.5 (Ellen Gould White)

… świątynia Jahwe, Salomon wzniósł imponujący kompleks pogańskich świątynek. Aby przypodobać się swoim żonom, umieścił pośród krzewów mirtu …

237 Prorocy i królowie, p. 43.3 (Ellen Gould White)

… , iż Jahwe powiedział: “Tam będzie imię moje”. 1 Królewska 8,29 .

238 Prorocy i królowie, p. 44.6 (Ellen Gould White)

… , wszechmądrego Jahwe.

239 Prorocy i królowie, p. 46.1 (Ellen Gould White)

… świątynię Jahwe zaczęto wśród narodów nazywać świątynią Salomona. Człowiek, który miał być narzędziem, przypisał sobie chwałę należącą …

240 Prorocy i królowie, p. 53.5 (Ellen Gould White)

… dla Jahwe zastąpił bałwochwalstwem. Teraz, gdy z własnego smutnego doświadczenia nauczył się, jak głupie jest takie postępowanie …