Search for: Jahwe

1 Biblijny komentarz, p. 10.8 (Ellen Gould White)

… Zakonu Jahwe. O, żeby człowiek poprzestał na upadku Adama! Niestety, potem następował cały szereg upadków. Ludzie nie chcą przyjąć przestrogi …

2 Biblijny komentarz, p. 21.5 (Ellen Gould White)

Jahwe. Zdeterminowane osoby, natchnione i sterowane przez tego wielkiego i pierwszego buntownika, nie pozwalały na żadną …

3 Biblijny komentarz, p. 35.9 (Ellen Gould White)

… wielbienie Jahwe. — The Signs of the Times, 15 października 1896 .

4 Biblijny komentarz, p. 36.4 (Ellen Gould White)

Zakon Jahwe wywodzący się od czasów stworzenia oparty jest na dwóch wielkich zasadach: “Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca …

5 Biblijny komentarz, p. 38.1 (Ellen Gould White)

… chwalcami Jahwe czy Baala? Żywego Boga czy bożków? Niekoniecznie muszą to być widoczne kapliczki czy jakieś obrazy, na których mogłyby spocząć …

6 Biblijny komentarz, p. 38.4 (Ellen Gould White)

… Zakonu Jahwe. — The Review and Herald, 30 sierpnia 1898 .

7 Biblijny komentarz, p. 41.7 (Ellen Gould White)

… , jakie Jahwe zapisał w niebiańskiej świątyni. Ludzie mogą deptać jego ziemską kopię, jednak jego oryginał jest przechowywany w Arce Bożej …

8 Biblijny komentarz, p. 55.3 (Ellen Gould White)

… Bóg Jahwe jest naszym Panem. Prawdziwie oświadczyliśmy i uroczyście przysięgliśmy w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, że odtąd nasze …

9 Biblijny komentarz, p. 76.6 (Ellen Gould White)

Walka prowadzona między Samsonem a Filistynami w rzeczywistości rozgrywała się między Jahwe a Dagonem, bo Pan został sprowokowany, by okazać Swą potężną moc i Swój najwyższy autorytet. — The Signs of the Times, 13 października 1881 .

10 Biblijny komentarz, p. 80.8 (Ellen Gould White)

… obecność Jahwe jest wśród nich, “podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała”. — The Signs of the Times, 22 grudnia 1881 .

11 Biblijny komentarz, p. 83.2 (Ellen Gould White)

Jahwe. — Letter 12a, 1888 .

12 Biblijny komentarz, p. 90.3 (Ellen Gould White)

… przez Jahwe. Nieprzyjaciel zaczyna nim manipulować według własnej woli, aż człowiek będąc całkowicie przez niego opanowany, staje …

13 Biblijny komentarz, p. 99.1 (Ellen Gould White)

… , uznawał Jahwe za prawdziwego Boga i dlatego też niektórzy z Sydończyków odwrócili się od swych bałwochwalczych praktyk.

14 Biblijny komentarz, p. 108.3 (Ellen Gould White)

… — Jahwe Bóg — które On sam mu podał, by określić Swoją [ Bożą ] łaskawość i współczucie. Eliasz ponadto nazywa Go, Bogiem Abrahama, Izaaka i Izraela …

15 Biblijny komentarz, p. 113.3 (Ellen Gould White)

… przykazań Jahwe. Takie też jest i nasze zadanie na dzisiaj. Musimy okazać skruchę za nasze minione złe uczynki i szukać Boga całym sercem …

16 Biblijny komentarz, p. 135.1 (Ellen Gould White)

… tajemnic Jahwe, objawionych w przyrodzie. Boże natchnienie zadaje wiele pytań, na które najmądrzejsi nauczyciele nie potrafią odpowiedzieć. Pytania …

18 Biblijny komentarz, p. 138.9 (Ellen Gould White)

… Prawom Jahwe. Gdy Pan nakazuje przyrodzie, by wydała świadectwo o stworzonych przez Niego dziełach, natychmiast świadczy ona o Jego chwale. Chrystus …

19 Biblijny komentarz, p. 148.4 (Ellen Gould White)

Jahwe jeszcze bardziej wzrósł. [ Cyt. Psalmów 119,126-130.165 .] — Manuscript 27, 1899 .