Search for: Jahv*

1 Biblijny komentarz, p. 76 (Ellen Gould White)

Prawdziwa walka między Jahve a Dagonem

2 Świadectwa dla zboru III, p. 72.1 (Ellen Gould White)

… z Jahve a Adam przystał na to aby również postąpić tak jak wynikało z doświadczeń jego żony. Tak samo jest z religią. Boże przykazania są …

3 Świadectwa dla zboru III, p. 284.3 (Ellen Gould White)

… wzywa Jahve, Stworzyciela nieba i ziemi. Lud uzyskał dowód szaleństwa bezsensownych zabiegów kapłanów Baala. W przeciwieństwie wbrew oczekiwaniom …

4 Świadectwa dla zboru III, p. 284.4 (Ellen Gould White)

… do Jahve jak gdyby był tuż obok obserwując całą scenę i słysząc jego szczerą, żarliwą lecz prostą modlitwę. Kapłani Baala podskakiwali, skowyczeli …

5 Świadectwa dla zboru IV, p. 330.1 (Ellen Gould White)

Każda ludzka więź może zniknąć Przyjaciel przyjacielowi okazać niewierność Matki przestaną pieścić swe własne dzieci. Niebo i ziemia przeminą w końcu. Lecz żadna zmiana nie będzie udziałem miłości Jahve.