Search for: "nowe światło"

41 Wybrane poselstwa II, p. 107.3 (Ellen Gould White)

… otrzymuje nowe światło. Był bardzo chory i wkrótce musiał umrzeć. I och, jakąż nadzieję miało moje serce, że nie sprawi on, że zajdzie …

42 Wybrane poselstwa II, p. 108.4 (Ellen Gould White)

nowe światło i są całkowicie gotowi przedstawić je ludowi. Rzeczą miłą Bogu byłoby jednak to, gdyby przyjęli już dane …

43 Wybrane poselstwa III, p. 151.1 (Ellen Gould White)

… żadne nowe światło, lecz było to stare światło umieszczone tam, gdzie powinno być w poselstwie trzeciego anioła... Co jest …

44 Wybrane poselstwa III, p. 151.3 (Ellen Gould White)

nowe światło, ponieważ docierało ono do mnie od wyższego autorytetu przez ostatnie czterdzieści cztery lata i przedstawiałam …

45 Wybrane poselstwa III, p. 364.5 (Ellen Gould White)

nowe światło, które jest poboczną kwestią, wchodzącym klinem. Rozszerzenie powiększy się, dopóki nie zostanie uczyniony wyłom …

46 Życie Jezusa, p. 45.4 (Ellen Gould White)

… , gdy nowe światło promieniowało ze znanych słów świętych pism.

47 Życie Jezusa, p. 90.3 (Ellen Gould White)

… Bożego, nowe światło padło na dzieło Mesjasza. Myśli proroka powędrowały ku słowom Izajasza: “Jak jagnię na rzeź prowadzone …

48 Życie Jezusa, p. 135.3 (Ellen Gould White)

… , rozniecić nowe światło. Jednakże ów dworzanin musiał zrozumieć, czego mu brak, zanim zapragnął łaski Chrystusa. Tak jak inni członkowie …

49 Życie Jezusa, p. 312.2 (Ellen Gould White)

… rzuciły nowe światło na sprawę, o której dyskutowali w drodze. Wstyd i potępienie dla własnego zachowania zamknęły im usta …

50 Życie i działanie Ellen G. White, p. 198.2 (Ellen Gould White)

… dać nowe światło ale aby odcisnąć na sercach żywe prawdy już odsłonięte. Nasze obowiązki względem Boga i innych ludzi są dokładnie …

51 Życie i działanie Ellen G. White, p. 215.1 (Ellen Gould White)

Gdy badali Pisma by ujrzeć czy rzeczy tak się mają, nowe światło spowodowało że zrozumieli prawdy a aniołowie unosili się nad nimi powiększając wpływ prawdy zawartej w publikacjach przez nich czytanych.

52 Cudowna Boża łaska, p. 303.6 (Ellen Gould White)

Gdy wierzący wzrastają w łasce, będą mieć coraz lepsze zrozumienie Słowa Bożego. Będą dostrzegać nowe światło i piękno jego świętych prawd. Tak było w dziejach Kościoła we wszystkich wiekach, i tak będzie do końca. — Słudzy ewangelii 198 .

53 Maranatha, p. 64.3 (Ellen Gould White)

… jakieś nowe światło lub jakieś nowe objawienie, które będą chciały zachwiać starymi drogowskazami. Ich nauki nie będą …

54 Maranatha, p. 233.4 (Ellen Gould White)

… otrzymuje nowe światło. Był bardzo chory i musiał wkrótce umrzeć. Ci, którym przedstawiał swoje poglądy, słuchali go bardzo chętnie …

55 Triumfujący Chrystus, p. 317.3 (Ellen Gould White)

… na nowe światło płynące z objawionego Słowa Bożego.

56 Triumfujący Chrystus, p. 343.4 (Ellen Gould White)

… otrzymał nowe światło. Potem zachorował i był bliski śmierci. (...) Ci, którym głosił swoje poglądy, słuchali pilnie, a niektórzy uznali, że człowiek …

57 Triumfujący Chrystus, p. 363.2 (Ellen Gould White)

nowe światło. (...) Pokazano mi, że metodą wroga jest kierowanie umysłów w kierunku dziwnych czy mało ważnych spraw, nie w pełni …

58 Weźmiecie moc, p. 234.4 (Ellen Gould White)

nowe światło”. Problem w tym, że te “nowe światła”, rzekomo wypływające z proroctwa, objawiają się błędnym stosowaniem Słowa …