Search for: "nowe światło"

21 Świadectwa dla zboru V, p. 369.2 (Ellen Gould White)

nowe światło i moc, kiedy użyją to co mają. Nowy zapał i gorliwość poruszą zbór kiedy ludzie zobaczą że coś osiągnięto.

22 Świadectwa dla zboru V, p. 513.4 (Ellen Gould White)

… , a nowe światło, światło żywej wiary będzie dla ciebie możliwe. Lecz twoja wola musi współdziałać z wolą Bożą a nie z wolą …

23 Świadectwa dla zboru V, p. 706.2 (Ellen Gould White)

… dostrzegali nowe światło i piękno w Jego świętych prawdach. Była to prawda w historii kościoła we wszystkich wiekach …

24 Świadectwa dla zboru VI, p. 57.1 (Ellen Gould White)

… że nowe światło oświetla Słowo Boże podczas gdyby nowe prawdy były przedstawiane w tak dużych częściach że nie mogliby ich pojąć …

25 Świadectwa dla zboru VIII, p. 5.4 (Ellen Gould White)

… “nowe światło” stało się przedmiotem dyskusji kiedy pracownicy Adwentystów Dnia Siódmego zgromadzali się nieoficjalnie lub dla …

26 Ze skarbnicy świadectw II, p. 73.1 (Ellen Gould White)

… ideę, nowe światło zachował dla siebie i nie podzielił się nim z innymi. Dlatego nie jest rzeczą bezpieczną ulec jego wpływowi, co umożliwi …

27 Ze skarbnicy świadectw II, p. 75.2 (Ellen Gould White)

… zdobyli nowe światło, nowe objawienie, a celem tych ludzi będzie podważenie wiary w podstawowe prawdy. Ich nauki nie wytrzymają …

28 Umysł, charakter, osobowość I, p. 46.2 (Ellen Gould White)

… za nowe światło, za coś świeżego i wspaniałego. I choć orędzie to może być pod pewnymi względami prawdą, przemieszane będzie …

29 Umysł, charakter, osobowość II, p. 166.4 (Ellen Gould White)

… dostępne nowe światło żywej wiary. (...). Obecne w Tobie siła, gorliwość i prostota uczynią Cię wypolerowanym narzędziem w rękach Boga. — Testimonies …

30 Umysł, charakter, osobowość II, p. 287.3 (Ellen Gould White)

… dostępne nowe światło żywej wiary. Lecz Twoja wola musi współdziałać z wolą Bożą. — Testimonies for the Church V, 513-514 (1889 …

31 Wielki bój, p. 78.6 (Ellen Gould White)

… dzisiejszego nowe światło nieprzerwanie bije z Pisma Świętego i wciąż odkrywane są coraz to nowe prawdy Boże.

32 Wielki Bój 2017, p. 95.2 (Ellen Gould White)

… dzisiejszego nowe światło nieprzerwanie bije z Pisma Świętego i wciąż odkrywane są coraz to nowe prawdy Boże.

33 Wydarzenia czasów końca, p. 63.4 (Ellen Gould White)

… jakieś nowe światło czy nowe objawienie, ale ich zamiarem będzie podważyć wiarę w stare, ustalone prawdy. Ich doktryny nie wytrzymają …

34 Wybrane poselstwa I, p. 148.1 (Ellen Gould White)

nowe światło, które — jak zapewniano — okazałoby się wielkim błogosławieństwem dla Kościoła. Głównym, wynikającym z tego kryzysu błogosławieństwem …

35 Wybrane poselstwa I, p. 149.2 (Ellen Gould White)

nowe światło, ale jako drogocenne światło, które na pewien czas lud utracił z pola widzenia. Mamy przyjąć Chrystusa jako …

36 Wybrane poselstwa I, p. 153.5 (Ellen Gould White)

nowe światło, to przez poruszenia Ducha Świętego otrzymywaliśmy świadectwa dotyczące właśnie tej sprawy, które odcinały wpływ …

37 Wybrane poselstwa I, p. 354.2 (Ellen Gould White)

nowe światło, ale jako drogocenne światło, które na pewien czas lud stracił z oczu. Mamy przyjąć Chrystusa jako naszego …

38 Wybrane poselstwa I, p. 381.2 (Ellen Gould White)

… , aby nowe światło mogło zostać wlane w szeregi ludu Bożego? Jaki macie dowód na to, że Bóg nie posłał światła swoim dzieciom …

39 Wybrane poselstwa II, p. 99.2 (Ellen Gould White)

nowe światło”. Te nowe światła w sprawach proroczych okazują się jednak błędnym zastosowaniem Słowa i pozostawianiem …

40 Wybrane poselstwa II, p. 106.1 (Ellen Gould White)

… proroctwach nowe światło, a którzy za- czynają od tego, że odwracają się od światła, które Bóg już dał. Poselstwa z 14. rozdziału Księgi …