Search for: "nowe światło"

1 Działalność apostołów, p. 126.3 (Ellen Gould White)

… przyjmą nowe światło. Trzymają się więc ulubionych wymysłów, którymi wróg posługuje się, by zwodzić ludzi. W ten sposób ich umysły …

2 Droga do Chrystusa, p. 143.1 (Ellen Gould White)

… . Odkryją nowe światło i piękno w świętych Jego naukach. A o prawdzie tej świadczy historia Kościoła we wszystkich czasach i tak …

3 Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha, p. 99.1 (Ellen Gould White)

… przekazać nowe światło, wtedy da On swym wybranym i umiłowanym niezbędne zrozumienie, by nie potrzebowali udawać …

4 Ewangelizacja, p. 95.4 (Ellen Gould White)

nowe światło. Gdyby natomiast prawda była przedstawiana w takich rozmiarach, że nie sposób byłoby jej pojąć, niektórzy by odeszli …

5 Ewangelizacja, p. 136.2 (Ellen Gould White)

nowe światło pochodzące ze Słowa Bożego. Gdyby natomiast prawda przedstawiona została w takich rozmiarach, że ludzie by nie …

6 Ewangelizacja, p. 257.4 (Ellen Gould White)

… , a nowe światło będzie oświecać ich ścieżkę. Duch Boży będzie pracował nad umysłami tych ludzi, jeżeli nie wtrącą się do nich osoby, które będą …

7 Fundamenty chrześcijańskiego wychowania, p. 182.2 (Ellen Gould White)

… was, nowe światło będzie świecić na każdą linię słowa, stanie się głosem Boga dla waszej duszy. W ten sposób przyjmiecie niebiańskie …

8 Historia zbawienia, p. 216.1 (Ellen Gould White)

… współczesne nowe światło ustawicznie oświetla Pismo Święte i odkrywamy w nim kolejne prawdy.

9 Najpiękniejsze nauki Jezusa, p. 6.2 (Ellen Gould White)

… , dostrzeżemy nowe światło, piękno i wyciągniemy dla siebie zawartą w nich głęboką naukę.

10 Posłannictwo chrześcijan, p. 134.3 (Ellen Gould White)

… , otrzymywali nowe światło, utwierdzające ich w zrozumieniu, gdyż aniołowie unosili się nad nimi i wszczepiali w ich umysły prawdy, zawarte …

11 Pokój, za którym tęsknisz, p. 112.1 (Ellen Gould White)

… — dostrzeże nowe światło i piękno jego świętych prawd. Tak działo się w historii Kościoła na przestrzeni wszystkich wieków …

12 Świadectwa dla kaznodziejów i pracowników ewangelii , p. 25.3 (Ellen Gould White)

… otrzymuje nowe światło odnośnie Pisma Świętego, powinien jasno i rzetelnie wyłożyć swoje stanowisko, a każdy kaznodzieja zobowiązany …

13 Słudzy ewangelii, p. 198.2 (Ellen Gould White)

… dostrzegać nowe światło i piękno jego świętych prawd. Tak było w dziejach Kościoła we wszystkich wiekach, i tak będzie …

14 Słudzy ewangelii, p. 202.3 (Ellen Gould White)

… przyjmuje nowe światło z Pisma Świętego, powinniśmy otwarcie dążyć do wyjaśnienia jego stanowiska, a każdy kaznodzieja …

15 Słudzy ewangelii, p. 268.3 (Ellen Gould White)

… ich nowe światło ze Słowa Bożego, podczas gdy przedstawienie nowych prawd w sposób zbyt gwałtowny sprawiłoby, iż słuchacze …

16 Służba kolporterska, p. 163.3 (Ellen Gould White)

… , nowe światło staje się dla nich zrozumiałe, gdyż aniołowie strzegą ich, wpływając na ich umysły i przekonując ich o prawdach …

17 Świadectwa dla zboru II, p. 605.2 (Ellen Gould White)

… dawały nowe światło lecz aby wyraźnie naświetliły już objawione Słowo Prawdy. Obowiązki człowieka względem Boga i innych ludzi …

18 Świadectwa dla zboru III, p. 85.2 (Ellen Gould White)

… że nowe światło będzie nadal oświecać świat.

19 Świadectwa dla zboru V, p. 140.1 (Ellen Gould White)

nowe światło na Biblię. Przez głoszenie posiadania wielkiego światła dla ludu jakim jest sabat, czwarte przykazanie …

20 Świadectwa dla zboru V, p. 295.3 (Ellen Gould White)

… jakieś nowe światło lub jakieś nowe objawienie, które będą chciały zachwiać wiarę w podstawowe prawdy i strzec drogowskazy. Ich …