Polska Biblia

1166/1189

3 Jana

3Jana 1

1 Starszy Gajowi miłemu, którego ja miłuję w prawdzie.

2 Najmilszy! najprzód żądam, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jako się dobrze powodzi duszy twojej.

3 Albowiem wielcem się uradował, gdy przyszli bracia, i dali świadectwo o twojej prawdzie, jako ty w prawdzie chodzisz.

4 Większej nad tę radości nie mam, jako gdy słyszę, iż dziatki moje chodzą w szczerości.

5 Najmilszy! Wiernie czynisz, cokolwiek czynisz przeciwko braciom i przeciw gościom,

6 Którzy świadectwo wydali o miłości twojej przed zborem; i dobrze uczynisz, jeźli ich odprowadzisz, jako przystoi przed Bogiem.

7 Albowiem dla imienia jego wyszli, nic nie wziąwszy od pogan.

8 My tedy takowych powinniśmy przyjmować, abyśmy byli pomocnikami prawdzie.

9 Pisałem do zboru waszego; ale Dyjotrefes, który chce być przedniejszy między nimi, nie przyjmuje nas.

10 Przeto jeźli przyjdę, przypomnę uczynki jego, które czyni, słowami złemi obmawiając nas, a nie mając dosyć na tem, i sam braci nie przyjmuje, i tym, co by przyjąć chcieli, zabrania i ze zboru ich wyłącza.

11 Najmilszy! nie naśladuj złego, ale dobrego. Kto dobrze czyni, z Boga jest; ale kto źle czyni, nie widział Boga.

12 Demetryjuszowi świadectwo jest dane od wszystkich, i od samej prawdy; lecz i my świadectwo o nim dajemy, a wiecie, iż świadectwo nasze prawdziwe jest.

13 Wielem miał pisać; lecz nie chcę pisać inkaustem i piórem;

14 1.14 Bo mam nadzieję, że cię w rychle ujrzę, a tedy ustnie mówić będziemy. 1.15 Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów i ty przyjaciół z imienia.