Polska Biblia

75/1189

2Mojżeszowa 25

1 I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc:

2 Mów do synów Izraelskich, aby mi zebrali podarek; od każdego człowieka, którego dobrowolnym uczyni serce jego, odbierać będzie podarek mój.

3 A ten jest podarek, który będziecie brać od nich: złoto, i srebro, i miedź,

4 I hijacynt, i szarłat, i karmazyn dwa kroć farbowany; i biały jedwab, i sierść kozią;

5 I skóry baranie czerwono farbowane, i skóry borsukowe, i drzewo sytym:

6 Oliwę do świecenia, wonne rzeczy na olejek pomazywania, i na wonne kadzenie;

7 Kamienne onychiny, i kamienie ku osadzaniu naramiennika i napierśnika.

8 I uczynią mi świątnicę, abym mieszkał w pośrodku ich.

9 Według wszystkiego, jako ukażę tobie podobieństwo przybytku, i podobieństwo wszystkiego naczynia jego, tak uczynicie.

10 Uczynią też skrzynią z drzewa sytym; półtrzecia łokcia będzie długość jej a półtora łokcia szerokości jej, a półtora łokcia wysokość jej.

11 I powleczesz ją złotem czystem; z wierzchu i wewnątrz powleczesz ją, a uczynisz nad nią koronę złotą w około.

12 Ulejesz też do niej cztery kolce złote, które przyprawisz do czterech węgłów jej; dwa kolce do jednego jej boku, i dwa kolce do drugiego jej boku.

13 I uczynisz drążki z drzewa sytym, i powleczesz je złotem.

14 I przewleczesz drążki przez kolce na bokach skrzyni, aby na nich skrzynię noszono.

15 W kolcach u skrzyni będą te drążki; nie będą ich odejmować od niej.

16 A włożysz w tę skrzynię świadectwo, któreć dam.

17 Uczynisz też ubłagalnię ze złota czystego: półtrzecia łokcia będzie długość jej, a półtora łokcia szerokość jej.

18 I uczynisz dwa Cheruby złote: z ciągnionego złota uczynisz je na obu końcach ubłagalni.

19 A uczynisz Cheruba jednego na jednym końcu, a Cheruba drugiego na drugim końcu; na ubłagalni uczynicie Cheruby na obu końcach jej.

20 A będą mieć Cherubowie skrzydła rozciągnione z wierzchu, zakrywając skrzydłami swemi ubłagalnię; a twarze ich będą obrócone jednego ku drugiemu; ku ubłagalni będą twarze Cherubów.

21 I włożysz ubłagalnię na wierzch skrzyni, a do skrzyni włożysz świadectwo, któreć dam.

22 Tam się z tobą schodzić będę, i z tobą rozmawiać z ubłagalni, z pośrodku dwu Cherubów, którzy będą nad skrzynią świadectwa, o wszystkiem, coć rozkażę synom Izraelskim.

23 Uczynisz też stół z drzewa sytym: dwa łokcie będzie długość jego, a łokieć szerokość jego, a półtora łokcia wysokość jego.

24 I powleczesz go złotem czystem, a uczynisz mu koronę złotą w około.

25 Uczynisz też w około niego listwę w szerz na cztery palce, i koronę złotą w około listwy.

26 Także uczynisz do niego cztery kolce złote, i przybijesz kolce na czterech rogach, które są u czterech nóg jego.

27 Pod tą listwą będą kolce, przez które przewloką drążki do noszenia stołu.

28 A uczynisz te drążki z drzewa sytym, i powleczesz je złotem, i będzie na nich stół noszony.

29 Sprawisz też misy jego, i przystawki jego, i czasze jego, i kubki jego do nalewania ofiar mokrych; ze złota szczerego porobisz je.

30 I kłaść będziesz na ten stół chleby pokładne przed twarz moję ustawicznie.

31 Urobisz też świecznik ze złota szczerego, z ciągnionego złota będzie świecznik ten; słupiec jego, pręty jego, czaszki jego, gałki jego, i kwiaty jego, z tegoż będą.

32 A sześć prętów wychodzić będzie ze stron jego: trzy pręty świecznika ze strony jego jednej, a trzy pręty świecznika ze strony jego drugiej.

33 Trzy czaszki na kształt orzecha migdałowego na pręcie jednym, także gałka i kwiat; i trzy czaszki na kształt orzecha migdałowego na pręcie drugim, także gałka i kwiat; tak będzie na wszystkich sześciu prętach, wychodzących ze świecznika.

34 Ale na świeczniku będą cztery czaszki na kształt orzecha migdałowego, gałki jego, i kwiaty jego.

35 I będzie gałka pod dwiema prętami z niego, także gałka pod drugiemi dwiema prętami jego, i zaś gałka pod innemi dwiema prętami jego: tak będzie pod sześćią prętów z świecznika wychodzących.

36 Gałki ich, i pręty ich z niego będą; to wszystko całokowane z szczerego złota będzie.

37 Uczynisz też siedem lamp jego, i zaświecisz lampy jego, aby świeciły po stronach jego.

38 Nożyczki też jego, i kaganki jego ze złota szczerego.

39 Z talentu złota szczerego uczynisz go, i wszystko naczynie jego.

40 Patrzajże, abyś uczynił wszystko według podobieństwa tego, któreć ukazano na górze.