Życie i działanie Ellen G. White

Znaczny rozwój

Siostra White dożyła dnia kiedy silna grupa ADS powstała w Europie i niezmordowanym wysiłkiem wielu pracowników zaangażowała się w dzieło Boże. Cieszyła się z rozwoju wielu działów dzieła Bożego w różnych krajach, z różnych sprawozdań o szybkim rozroście liczby wyznawców, których w 1914 było ponad 30 tysięcy więcej niż całkowita liczba Adwentystów zachowujących sabat w świecie w czasie jej pobytu w Europie. ZD 307.3

Wielka była jej radość gdziekolwiek zwracano jej uwagę na próbne wydania książek i innych publikacji w różnych językach na obszarze Europy. Był to produkt wielu wydawniczych ośrodków gdzie wydawano religijną literaturę o łącznej wartości sprzedaży w 1913 roku na 482.000 dolarów. ZD 307.4