Życie i działanie Ellen G. White

1/287

Życie i działanie Ellen G. White

Przedmowa

Historia chrześcijańskich przeżyć publicznej działalności Ellen G. White była po raz pierwszy wydrukowana w roku 1860 w małym tomie o trzystu stronach zatytułowanym “Moje chrześcijańskie doświadczenia, poglądy i działania, w związku z powstaniem i rozwojem poselstwa trójanielskiego”. ZD 5.1

To opowiadanie o jej życiu i pracy do 1860 roku było przez nią rozszerzone i ponownie wydane w 1880 roku jako część obszerniejszej pracy zatytułowane “Szkice życia Jamesa White i Ellen G. White”. To dzieło jak i wcześniejsza autobiografia przez długi czas nie były wydawane. ZD 5.2

Możemy znaleźć opowiedzianą jej własnym językiem historię dziecięcych lat. Jej nawrócenie oraz pierwsze doświadczenia w chrześcijańskim życiu związane z wielkim ruchem drugiego adwentu w latach 1840-1844. Obszernie omawia smutki i radości jej młodzieńczej służby kaznodziejskiej w tych latach. Opisuje doświadczenia, zmagania i sukcesy towarzyszące pracy kilku gorliwych dusz, z którymi usiłowała utworzyć zbory, zjednoczone później z wyznaniem Adwentystów Dnia Siódmego. ZD 5.3

Historię rozlicznych podróży i działań podjętych wspólnie z mężem, kaznodzieją Jakubem White, krótko relacjonuje od momentu małżeństwa w 1846 roku do jego śmierci w 1881 roku. Od rozdziału 42 na stronie 255 historia życia Ellen G. White jest kontynuowana przez C. C. Crislera, który przy pomocy jej syna W. C. White D. E. Robinsona, dokończył to dzieło. ZD 5.4

W końcowych rozdziałach wiele interesujących wydarzeń z podróży i pracy zostało omówionych w skrócie po to aby więcej uwagi poświęcić na zapoznanie z jej najbardziej interesującymi i pouczającymi wypowiedziami na temat chrześcijańskiego charakteru oraz obowiązku położonego na każdego naśladowcę Jezusa by był prawdziwym uczniem Tego, który dał swe życie dla zbawienia świata. ZD 6.1

Strony końcowe są sprawozdaniem ostatniej choroby Ellen G. White uroczystości pogrzebowych. O Ellen G. White możemy z pewnością powiedzieć “robiła to co mogła”, jej życie było pełne żarliwego przykładu dla wszystkich ludzi zaangażowanych w służbie zdobywania dusz dla Pana. ZD 6.2

Wydawcy