Biblijny komentarz

Sędziów 16,28

Prawdziwa walka między Jahve a Dagonem

Walka prowadzona między Samsonem a Filistynami w rzeczywistości rozgrywała się między Jahwe a Dagonem, bo Pan został sprowokowany, by okazać Swą potężną moc i Swój najwyższy autorytet. — The Signs of the Times, 13 października 1881. BK 76.6