Maranatha

Gwiazdy spadały z nieba — 23 maj

“Gwiazdy będą padać z nieba i mocy niebieskie poruszą się.” Mateusza 24,29. Mar 151.1

W 1853 roku pojawiły się ostatnie znaki, które zostały obiecane przez Zbawiciela jako zapowiedź Jego powtórnego przyjścia. Jezus powiedział: “Gwiazdy będą padać z nieba”. A Jan w objawieniu stwierdził tak jak widział w widzeniu sceny zapowiadające dzień Boży: “Gwiazdy niebieskie spadały na ziemię tak jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi kiedy jest targane potężnym wiatrem.” To proroctwo doczekało się uderzającego i czyniącego wrażenie spełnienia w czasie wielkiego deszczu meteorytów 15 listopada 1855 roku. Był to największy i najpiękniejszy widok spadających gwiazd jaki kiedykolwiek zanotowano: “Cały firmament nad całymi Stanami Zjednoczonymi, znajdował się wówczas całe godziny w wielkiej panice! W tym kraju od czasów pierwszych osadników żaden taki fenomen niebieski nie miał miejsca, a który był oglądany z tak intensywnym podziwem przez jedną grupę społeczną lub z tak wielkim przerażeniem i zaniepokojeniem przez inną.” “Jego majestatyczność i straszliwe piękno wciąż pozostaje w wielu umysłach. Nigdy jeszcze tak gęsto nie padał deszcz meteorytów lecący w stronę ziemi, na wschodzie, zachodzie, północy i południu, wszędzie tak samo. Jednym słowem całe niebiosa wydawały się być w ruchu. Zjawisko opisane w gazecie profesora Sillimana było widzialne nad całą Ameryką Północną. Od godziny drugiej aż do pełnego światła dziennego nieprzerwana gra oślepiających błyszczących świateł utrzymywała się na obszarze całego nieba.” — R. M. Devens, “American Progress”; lub “Największe wydarzenia największego wieku”, roz. 28, § 1-5. Mar 151.2

W taki więc sposób ukazane zostało ostatnie z tych znaków Jego nadejścia, co do którego Jezus napominał swoich uczniów: “Gdy ujrzycie wszystkie te rzeczy, wiedzcie że jest blisko a we drzwiach”. Po tych znakach, powiedział Jan jako następne wielkie wydarzenie, niebiosa ustąpią jak księgi zwinione podczas gdy ziemia będzie się trzęsła, góry i wyspy zostaną usunięte ze swoich miejsc a źli w przerażeniu będą próbowali uniknąć obecności Syna Człowieczego. Mar 151.3

Lecz dnia ani godziny swojego przyjścia Chrystus nie odsłonił. Dokładny czas powtórnego przyjścia Syna Człowieczego jest tajemnicą Boga. Mar 151.4