Posłannictwo chrześcijan

143/260

Możliwości bezpłatnego rozpowszechniania

Niech literatura będzie rozsądnie rozpowszechniana w pociągach, na ulicach, na dużych statkach, pływających po morzu, oraz za pośrednictwem poczty. — Gospel Workers 353 [Słudzy ewangelii 234]. PCh 134.6

W dzisiejszym czasie, kiedy dużo się podróżuje, możliwość nawiązania kontaktu z wieloma ludźmi z różnych klas społecznych jest znacznie większa niż w czasach Izraela. Na ulicach są tysiące ludzi. Bóg w cudowny sposób przygotował drogę. Drukarnie z ich zwielokrotnionymi możliwościami stoją do naszej dyspozycji. Biblie i publikacje, przedstawiające Prawdę na obecny czas w wielu językach, są w naszych rękach i można je bardzo szybko zanieść do wszystkich części świata. — Gospel Workers 352 [Słudzy ewangelii 234]. PCh 134.7

Niech ulotki, broszury, czasopisma i książki będą rozsyłane we wszystkich kierunkach. Noś zawsze z sobą pewną liczbę wybranych ulotek, które będziesz mógł wręczyć przy każdej sposobności. Sprzedawaj, co tylko możesz, a w miarę możliwości wypożyczaj i rozdawaj. Wyniki nie dadzą długo na siebie czekać. — The Review and Herald, 10 czerwiec 1880. PCh 135.1

Pokazano mi, że nie wypełnialiśmy swoich obowiązków pod względem bezpłatnego rozdawania drobnej literatury. Jest wiele szczerych dusz, które tylko w ten sposób mogły być doprowadzone do przyjęcia Prawdy. (...) Koszt wydania tych małych broszur, liczących cztery, osiem lub szesnaście stronic może być pokryty z funduszów płynących ze składek tych, którym sprawa leży na sercu. Pisząc do przyjaciela, możesz włożyć jedną lub kilka publikacji, nie ponosząc zbytnich opłat pocztowych. Gdy spotkasz się z ludźmi w samochodzie, na statku lub w innych okolicznościach i zauważysz, że pragną słuchać, staraj się wręczyć im taką ulotkę. — Testimonies for the Church I, 551.552 [Świadectwa dla zboru I, 551]. PCh 135.2