Posłannictwo chrześcijan

141/260

Efektywna działalność wydawnictw

Adwentyści dnia siódmego zostali wybrani przez Boga jako szczególny lud, lud odłączony od świata. Wielkim toporem Prawdy wyrąbał ich z kamieniołomu tego świata i przyprowadził do łączności z sobą. Uczynił z nich swoich reprezentantów i powołał na ambasadorów w ostatnim akcie zbawczego dzieła. Największe bogactwa Prawdy, jakie kiedykolwiek powierzono śmiertelnym ludziom, najbardziej uroczyste i straszne ostrzeżenia, jakie kiedykolwiek Bóg posyłał człowiekowi, przekazał im po to, aby oni przekazali je światu. W spełnianiu tego zadania nasze wydawnictwa są najskuteczniejszymi narzędziami. — Testimonies for the Church VII, 138 [Świadectwa dla zboru VII, 138]. PCh 132.4

Nasza działalność wydawnicza została ustanowiona jako rezultat wskazań Boga i nadal pozostaje pod Jego kierownictwem. — Testimonies for the Church VII, 138 [Świadectwa dla zboru VII, 138]. PCh 132.5

W wielkim stopniu poprzez nasze wydawnictwa ma się dokonać dzieło “innego anioła”, zstępującego z nieba z wielką mocą, od którego chwały oświeciła się cała ziemia. — Testimonies for the Church VII, 140 [Świadectwa dla zboru VII, 140]. PCh 132.6

Jestem zmuszona powiedzieć naszym domom nakładowym: “Podnieście standard, podnieście go na wyższy poziom. Głoście poselstwo trzeciego anioła tak, by usłyszano je na całym świecie. Niech stanie się widoczne, że ‘tu są ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusa’. Objawienie 14,12. Niech nasza literatura jako świadek przekaże poselstwo całemu światu”. — Testimonies for the Church IX, 61 [Świadectwa dla zboru IX, 61]. PCh 132.7