Kolportieris, kā evanģelists

1/170

Kolportieris, kā evanģelists

Nodaļa 1—Rakstu izplatišanas svarigums.

Pareizi darits kolportieru darbs ir pirmās šķiras misijas darbs un ir tik labs un sekmigs paņēmiens iepazīstinat cilvekus ar šī laika svarigām patiesibam, ka labaku nemaz nevar iedomaties. Sludinataja darba svarigums nav pārprotams. Bet daudzi no tiem, kas salkst pēc dzīvibas maizes, nebauda priekštiesibu noklausities no Dieva sūtita sludinataja vārdus. Šī iemesla dēļ ir no svara plaši izplatit mūsu rakstus. Tādā kārtā vēsts var nonākt ari turp, kur sludinatājs nevar nokļūt, un daudzu uzmaniba tiks vērsta uz svarigiem notikumiem, kas saistiti ar šīs pasaules vēstures nobeigšanos. KEv 5.1