Indona Ropui

1/44

Indona Ropui

Thuhmatheh

Khawvêlah hian sualna te, lungngaihna te, mangannate a tam tih thu hril nâna he lehkhabu hi chhuah a ni lo. Chûngte chu kan hre heuh hlawm a. IR .0

Thim leh êng te, sualna leh felna te, dikna leh dik lohna te, thihna leh nunnate inkârah hian siam rem rual loh inhnialna a awm tih min hrilh tûra chhuah lah a ni hek lo. Kan rilru tak takin, chûng indonaahte chuan kan tel ve ngei tih kan hriat bawk avângin. IR .0

Nimahsela, mi tinin chû induna chanchin chu a châng chângin chiang zâwk leh fiah zâwka hriat kan châkin, a lo inṭan dân te, awm reng ṭhîn a nih leh nih loh te, eng eng thilte nge indo tih te, kan tel ve dânte leh kan chanvo vête hriat kan châk hlê ṭhîn. He khawvêlah hian ka duhthlan ni hauh lovin ka lo piang a, chu chu ka tân thil ṭha a ni nge ni lo tithe pawh hriat ka duh ṭhîn. IR .0

Zawhna tam tak, he induna awm chhan te, eng chen nge a nih dâwn tih te, engtin nge a tâwp dâwn tih te, science mi ṭhenkhatin an sawi angin kan khawvêl hi a lo boral dâwn em tih te, a nih loh leh kan hmabâkah chuan thil ṭha zâwk a awm thei dâwn em tihte hi kan ngaihtuah ṭhîn. IR .0

Kan ngaihtuah ngun lehzual chuanin, kan tâna thil pawimawh lehzual, keimâ rilru ngeia inhnialna awm fo ṭhîn, mahni hmasialna leh ṭhenawm khawvêngte ka hmangaih dân tûr thute hi, ka tâna kumkhuaa ṭha tûr ang kawngzâwng zâwkin engtin nge ka siam theih ang tihte kan ngaihtuah ṭhîn a. Chûng thuah chuan Pathian ngeiin engtin nge Bible-ah min zirtîr tihte kan ngaihtuah bawk ṭhîn. IR .0

Hetianga zawhna hi nî tin kan tâwk a, a chhânna ṭha ber tûr kan hre ngai si lo. Mahse chhânna tûr kan neih chu a ṭûl tih kan hre si. IR .0

Pathian, thil ṭha duh nachâng te mi neihtîrtu chuan kan thil hriat châk rêng rêng chu kan hriat loh a phal lo va, “LALPA Pathian chuan a rawngbâwltu, a zâwlneite hnênah a thurûk hrilh lovin engmah a ti lovang,” (Amosa 3:7). IR .0

He lehkhabu hi thlarau riangvaiten kawng dik an hmuh theih nâna ziak a ni. Mi pakhat, IR .0

Pathian ṭhatna lo tem tawha, amah nêna inpâwla, a thute chu ngun taka lo zira, LALPA ṭihtute hnênah chuan LALPA chuan a thu thianghlim chu a zêp ngai lo tih lo hre chhuak tawh miin a ziak a ni. IR .0

Chu inhnialna ropui tak khawvêl pumpuia khat, mi tinin kan buaipui êm êm chu kan hriat thiam theihna tûrin a ziaktu hian chiang takin tûn hmâ kum sang hnih chhûnga thil lo awm tawhte hmangin min kawhhmuh a. IR .0

He lehkhabu hi Jerusalem, Pathian thlan khawpuiin, chhan chhuak tûra lo kal, Kalvari Mi a lo hnar avânga a chanchin khârna lungchhiatthlâk tak aṭangin a inṭan a. Tin, a chhui zêl a, kum zabi khatnaa Kristianten tihduhdahna an tuar thu te; kohhranho zînga rinna hrang a lo chhuah thu te; siamṭhatna thu te: thu dik ngaihtuah loh vânga, France rama helna lo awm thu te: a tâwpah mi’n Pathian lam an hawi ṭan leh a, Bible-ah thlamuanna thu an zawn a, harhna a lo luh a, khawvêl tâwp a hnai tawh a, a lo kal lehna a lo thlen huna amah tâwk tûra kan lo inpeih theihna tûr kawng min entîr a. IR .0

Tûn lai khawvêl pumpui buaina, inhnialna ropui tak, sakhaw lam rinna thûa mi tin kan buai êm êmnate hi chiang takin a chhan a rawn tilang a ni. IR .0

A tâwp berah chuan, kum khua atâna ṭhatnain sualna a hneh a, diknain dik lohna, êngin thim, lâwmnain manganna, beiseinain beidawnna, ropuinain zahna, nunnain thihna, hmangaihna dai thei lovin inhmêlmâkna a ngam hun tûr ropuizia leh makzia chu min kawhhmuh a. IR .0

Tûn hmâ pawhin he lehkhabu hian mi lungngai, riangvai tam takte chu thlamuanna pein, IR .0

Berâmpu dik tak hnênah a thlen tawh ṭhîn a: He Mizo ṭawnga a bu kan han tihchhuah pawh hian rah ṭha lehzual a chhuah kan beisei a ni. IR .0

Chhuahtute