Ni Hnuhnûnga Thil Thlengte

130/338

Khawpui atanga chhuah a hun a ni tih hriat theihna tûr chhinchhiahnate

Zirtîr hmasate anga hmun khawhar leh mi awm lohna hmuna sahimna kan zawn a tûl hun tûr chu a hla tawh lo. Rom sipaite’n Jerusalem khawpui an hual khân Juda Kristiante chuan khawpui chhuahsan a hun a ni tih an hria a, khatiang deuh khân kan ram rorêlna fawng chelhtute’n Pope chawlhni siam chawp chu serh tûr a ni tih thupêk an chhuah hun chu kan tân vaukhânna thu a ni ve ang. Chumi hun chu khawpui tlân chhuahsan hun a ni dâwn a, tlângram mi tlawh pawh vak lohna hmuna chêng tûra inbuatsaih a hun ta a ni tih kan hre tûr a ni. - 5T 464, 465 (1885). HTT 77.5

Thihna thupêk chhuah a nih hnu-ah pawh mi fel thenkhat chu khawpuiah an la awm tho ang HTT 77.6

Buaina hun a lo thleng hunah chuan kan zavaiin khawpui kan chhuahsan vek ang a. Mi sualte chuan min rawn zawng ang a, mi thianghlimte inah chuan ngûnhnâm kengin an la rawn lût dâwn a ni. - EW 34 (1851). HTT 77.7

Mi sualte chuan khawpui atanga tlân chhuak mi thianghlimte chu thah tumin an rawn ûm zui dâwn a. Nimahsela, Pathian mite thahna tûra ngûnhnâm an kente chu a tliak hmawk hmawk ang a, buhpâwl ang maia thil ti thei lo a ni ang. Mi thianghlimte chu Pathian vântirhkohte’n an hum tlat dâwn si a. - EW 284, 285 (1858). HTT 78.1

A thuphunga thupêk an chhuah chuan Thu Sâwm Pêk zâwmtute tihhlum an nih hun tûr tichiang dâwn tho mah se, an hmêlmate chuan thupêk chu hmakhalh an lo tum dâwn a, an dân siam chu a taka hman a nih hma hma- in mi thianghlimte nunna lâk an lo tum hmanhmawh dâwn a ni. Nimahsela, mi rinawm tak takte bul vêl ding anmahni vêngtute chu tu ma’n an paltlang thei lo vang. Mi thenkhat chuan khawpui an tlânchhiatsanna lamah beih an tâwk dâwn a; mahse an laka hriamhrei an chelekte chu a tliak ang a, buhpâwl ang maia thil ti thei lovah a chang dâwn a ni. Mi dangte chu vântirhkohte’n râl do mi anga insiamin an vênghim tlat bawk ang. - GC 631 (1911). HTT 78.2