Ni Hnuhnûnga Thil Thlengte

98/338

Pathian duhthusâm chu

Atîra Pathian thil siam tinrêng mai kha chu an mâwiin an tha êm êm vek a, Evi leh Adama te nupa pawh khân hlim taka an awm theih nân khatiang bâk kha chu eng dang mah an mamawh tawh bîk lo niin a lang. Chuti chungin Pathian chuan a hmangaihna ropui tak chu an tâna a bîk taka huan a siamsak hmang chuan a puang chhuak ta leh tho a. Chu huan chu hlim taka enkawl leh chei bâwl nân an hun thenkhat kha an hmang thîn tûr a ni a; tin, vântirhkohte lo mikhualin an zirtîrna thute chu an ngaihthlâksak bâkah, hlim taka Pathian nêna inpâwlna hun te pawh an hmang thîn tûr a ni bawk. An hna kha ninawm leh hahthlâk ni lovin, thawh nuam tak leh anmahni tiharh thar leh theitu a ni zâwk a. He huan mâwi tak mai hi an in, an chênna tûr atâna a bîk taka buatsaih a ni. - 3 SG 34 (1864). HTT 60.1

Chatuan Pa-in a Fapa thil tawn atâna a thlansakte kha engte nge ni le? Galili tlângrama in fâl reih rawihah an chêng a. Ni tinin harsatna leh buaina eng eng emaw tâwk ve reng tho mah se, an in chhûngkhur nun chu rinawmna, mahni hna theuh zah taka thawh duhna, nun dân phung mâwl tê, mahni inhlanna, inremchemna, dawhtheihna, leh lâwm taka hna thawhna te’n a kaihruai tlat a. Amah Isua ngei pawhin a nu bulah thûin Pathian Lehkha Thu zir nân hun a hmang thîn a. Vârtian leh thim thet thet, bengchheng thâwm engmah awm loh lai te, khuanu ruat leilung hnathawh thianghlim tak te, thil siam chanchin zir te, leh Pathian nêna nun chhûng ril taka inpâwlna hun hman te chu a naupan laia Isua’n hamthatna a tawn thinte an ni. - MH 365, 366 (1905). HTT 60.2