Ni Hnuhnûnga Thil Thlengte

36/338

Hun a tâwi tawh

Lalpa chuan a hna thawktu, fîmkhur lo leh zawmthaw taka han thawk leh rihtute hi a chhûn a zânin chawlhna hun pe lo rawh se. Tâwpna hun chu a hnai tawh a. He thu, “hun chu a tâwi tawh a ni” tih hi Isua chuan rilrua vawng reng tûrin min duh a ni. - Letter 97, 1886. HTT 23.4

Tlansate nêna dârthlalang tuifinriat chunga kan din a, ropuina lallukhum khuma rangkachaka siam tingtang kan perh hunah chuan chatuana lâwmna chu kan chang tawh ang a. Khawngaihna hun kan nghah chhûng hi a lo rei hran lohzia kan la hmu uarh uarh dâwn a ni. - 10 MR 266 (1886). HTT 23.5